• Care Set for Windows

  Č. výrobku 4600274501

  Ošetrovacia sada na okná

  Čistiaci prostriedok a ošetrujúci balzam pre lakované a lazúrované okná

  LANG_VARIANTE
  2745 | Ošetrovacia sada na okná
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akryl
  Hustota (20 °C) Cca 1,01 g/ cm³ (2743 Čistiaci prostriedok pre ošetrovacie sady) Cca 1,04 g/cm³ (2744 Ošetrujúci balzam na okná)
  Zápach Typický (2743 Čistiaci prostriedok pre ošetrovacie sady) Mierny (2744 Ošetrujúci balzam na okná)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for windows
  • Starostlivosť o lakované a lazúrované okná

  Vlastnosti

  • Pravidelné používanie pomáha predĺžiť renovačné intervaly a životnosť povrchov
  • Osviežuje farebný efekt/lesk
  • Dodatočná ochrana pred poveternostnými vplyvmi
  • Spracovanie
   • Shake before use
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Pred použitím pretrepte.

    Používajte rukavice (z nitrilového kaučuku).

    Bavlnenú handričku nechajte nasiaknuť čističom a plochu vyčistite, zabráňte intenzívnemu treniu (škrabaniu) lakovaných plôch.

    Nechajte asi 30 minút schnúť.

    Pomocou druhej špeciálnej handričky naneste ošetrujúci balzam Pflegebalsam vo výdatnej rovnomernej vrstve v smere zľava doprava alebo zhora dole.

    Neleštite ani nedrhnite povrch.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 30 minutes
   • Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo zahrievaných plochách.

    Nepoužívajte pri teplote pod 15 °C.

    Používajte iba špeciálne obrúsky k ošetreniu, ktoré sú v balíku.

    Všetky materiály, ktoré nie sú vyrobené z dreva (napr. kovanie, sklo, kľučky dverí atď.) sa nesmú dostať do kontaktu s čistiacim prostriedkom, alebo ich okamžite starostlivo očistite vodou.

   • Schnutie

    Cca 30 minút

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Skladujte v neotvorených originálnych obaloch na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom. Obsah nádoby spotrebujte ideálne behom jednej sezóny od nákupu.

  • Spotreba
   • Approx. 5 ml - 10 ml / m² per layer applied
   • Cca 5-10 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.