• Wood Revitalizer

  Č. výrobku 4600264103

  Odstraňovač sivosti dreva (Holz-Entgrauer)

  Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri

  LANG_VARIANTE
  2641 | Odstraňovač sivosti dreva (Holz-Entgrauer)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota Cca 1,0 g/cm³
  Odtieň Nažltlý
  Zápach Mierny
  Viskozita Gélová konzistencia

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • Čistenie a zosvetlenie zvetraných drevených povrchov v exteriéri
  • Terasy, ploty, záhradný nábytok a ostatné stavebné diely

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Účinne odstraňuje nečistoty, šedé škvrny, zbytky korózie, riasy & mach
  • Není nutné predbrúsenie
  • Gélová konzistencia
  • Na vodnej báze
  • Biologicky odbúrateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Terasu zameťte pomocou hrubej metly.

    Ďalšie drevené povrchy dôkladne očistite.

    Prípadné zvyšky náterov odstráňte bez zbytkov pomocou prípravku Holz-Tiefenreiniger.

    Drevo navlhčite.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Brush
   • Scrubber
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy, plochého štetca alebo štetca rovnomerne na celú plochu.

    Materiál nechajte pôsobiť cca 15 minút.

    Počas čakania udržujte ošetrené plochy vlhké.

    Drevo čistite v smere vlákien dreva/dosák pomocou špeciálnej kefy.

    Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice.

    Oplachovanie niekoľkokrát opakujte, dokiaľ sa neprestane tvoriť pena. Tu pomôže zametanie zvyškovej vody pomocou cestnej metly.

    Nesmú tam zostať žiadne biele zvyšky produktu.

    U silne znečistených podkladov postup opakujte.

    Po 1 -2 dennom schnutí znovu ošetrite pomocou výrobkov Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

    Pokiaľ je to nutné, tak môžete silne zdrsnené drevené povrchy vyhladiť povrchy pomocou brusného papiera.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Ošetrené plochy opláchnite pomocou veľkého množstva vody.

    Čistiace prostriedky a vodu s prostriedkom nevylievajte do vodných tokov a záhradných nádrží. Prípadne chráňte pred priamym kontaktom pomocou fólie alebo plachty.

    Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Scrubber
   • Špeciálny mop, plošný štetec, akrylový štetec

   • Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 200 ml Total / m²
   • Cca 200 ml/m² pri jednorázovom použití

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.