• Wood Cleaner

  Č. výrobku 264003

  Odstraňovač náterov dreva

  Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri

  LANG_VARIANTE
  2640 | Odstraňovač náterov dreva
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Bod vzplanutia >60°C
  Zápach Mierny
  Viskozita Gélová

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors
  • Terasy z palubkového dreva
  • Odstránenie zbytkov náterov (oleje a tenkovrstvé lazúry)

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Účinne odstraňuje zbytky náterov olejov a tenkovrstvých lazúr z drevených palubiek
  • Nevyžaduje brúsenie povrchu
  • Na vodnej báze
  • Špeciálne kefy môžete naskrutkovať pomocou špeciálneho závitu na bežné teleskopické tyčky
  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Brush
   • Scrubber
   • Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy, plochého štetca alebo štetca rovnomerne na celú plochu.

    Nechajte pôsobiť cca 30 minút.

    Pomocou plošného rozprašovača (4040 alebo 4041) postriekajte ľahko vodou, aby sa aktivoval čistič.

    Drevo čistite v smere vlákien dreva/dosák pomocou špeciálnej kefy.

    Prehĺbeniny očistite pomocou špeciálnej kefy na terasové drážky.

    V prípade potreby opakujte navlhčenie a vydrhnutie.

    Obzvlášť odolné zbytky náterov môžete odstrániť , pokiaľ je to potrebné, v mokrom stave pomocou kovovej špachtle.

    Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice.

    Oplachovanie niekoľkokrát opakujte, dokiaľ sa neprestane tvoriť pena. Tu pomôže zametanie zvyškovej vody pomocou cestnej metly.

    Po uschnutí vyčisteného povrchu ho posúďte a v prípadne celý proces zopakujte.

    V prípade potreby doporučujeme použitie prípravku Holz-Entgrauer!

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Počas čakania udržujte ošetrené plochy vlhké.

    Ošetrené plochy opláchnite pomocou veľkého množstva vody.

    Vodu z oplachovania nevylievajte do kanalizácie.

    Okrasné a úžitkové rastliny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, rovnako ako i stavebné dielce ochráňte pomocou fólie alebo plachty.

    Po 1 -2 dennom schnutí znovu ošetrite pomocou výrobkov Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Scrubber
   • Špeciálna kefa, akrylový štetec, plochý štetec

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 200 ml Total / m²
   • Približne 200 ml/m² pri jednorazovej aplikácii.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.