• Induline GW-360
  • Induline GW-360

  Č. výrobku 320105

  Induline GW-360

  Vodouriediteľný lazúrovací základ s konzervantom náterového filmu

  Odtieň: bezfarebný | 3201
  Odtieň: bezfarebný | 3201
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylátovo-alkydová živica
  Hustota (20 °C) Ca. 1,01 g/cm³
  Zápach Typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné prvky: napr. okná a dvere (vrátane ich vnútorných častí)
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • U rozmerovo nestabilných prvkov použiteľný aj ako tenkovrstvá lazúra

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vynikajúca priľnavosť (za mokra)
  • Dobrá zmáčavosť pórov
  • Pripravené k spracovaniu na máčanie a flutovanie
  • Dobrá rozlievateľnosť na neopracovanom a impregnovanom dreve
  • Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu
  • Odolný proti poveternostným vplyvom
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

    Profesionálne dielne: Natieranie, namáčanie, flutovanie, striekanie

    Nádobková pištoľ: tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašovania: 1,5 - 2,5 bar.

    V prípade aplikáciou striekaním pomocou nádobkovej pištole je nutné aplikovať nános s dostatočným nadbytkom. Morenie pri tomto postupe nie je možné.

    Po vyschnutí aplikujte ďalšie nátery.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2.5 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Dreviny s vysokým obsahom extraktívnych látok sušte urýchlene.

    Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá pridaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.

    Pri zvýšení viskozity v dôsledku odparenia vody je potrebné vodu opätovne doplniť. (Optimálna viskozita: čas výtoku ca. 23-27 s výtokový pohár ISO 3 mm).

    Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať pridaním vody.

    V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Prelakovateľný: po ca. 2,5 hodinách
    (pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

    Prelakovateľný po urýchlenom schnutí: Po ca. 90 minútach
    (20 minút odkvapkávanie / 50 minút sušenie (35 - 40 °C) / 20 minút ochladzovanie

   • Riedenie

    Pripravený na spracovanie.
    V prípade potreby s vodou (max. 10%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • štetce, máčacie vane, flutovacie zariadenie, striekacie zariadenie, nádobkové pištole

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² na každý pracovný krok

   • Závisí od spôsobu spracovania, typu dreviny a povrchu dreva.

  • Všeobecné upozornenia
   • V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Riaďte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.