Č. výrobku 340005

  Induline LW-700

  Vodouriediteľná, mimoriadne trvanlivá lazúrová medzivrstva & vrchný náter pre aplikáciu striekaním

  Stupeň lesku
  Odtieň: farblos (bezfarebný)** | 3400
  Odtieň: farblos (bezfarebný)** | 3400
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálne akrylátové polyméry
  Hustota (20 °C) 1,02 - 1,05 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný, hodvábne lesklý

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Medzivrstva a konečný náter
  • Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Zvýšená nelepivosť
  • Vysoká odolnosť proti UV žiareniu a farebná stálosť
  • Redukuje zažltnutie
  • Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
  • Vysoký lesk
  • Veľmi dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
  • Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Aby sa zabránilo aktivácii látok obsiahnutých v dreve, tak by sa malo uskutočniť nútené sušenie.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Zaistite dobré vetranie.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Odtieň farblos (bezfarebný) nie je vhodný pre vonkajšie plochy s priamym vplyvom počasia

    Pre bezfarebné nátery vystavené priamemu vplyvu počasia používajte odtieň farblos UV+. Prevedenie sa viaže na špeciálne podmienky, viď popis systému Induline LW-700/40 farblos UV+.

    Pri použití bezfarebnej medzivrstvy môže dôjsť k farebným odchýlkam v porovnaní s vzorkovníkom.

    Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

    Pokiaľ ide o intervaly údržby bezfarebných a svetlých lazúrovacích povrchov, je potrebné dodržiavať špecifikácie platnej brožúry VFF HO.01.

   • Schnutie

    Prekročenie predpísanej teploty spracovania, prekročenie predpísanej vlhkosti vzduchu alebo maximálnej hrúbky vrstvy vedie k spomaleniu preschnutia a preniknutiu hydrofilných emulgátorov. Zvyšuje sa nebezpečie vzniku dočasných vodných fľakov. S pribúdajúcim stupňom presušenia vrstvy tento efekt klesá.

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5 %).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml - 275 ml / m² per layer applied
   • 150 - 275 ml/m² (plus straty pri postreku)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 275 µm, hrúbka suchej vrstvy: 50 - 100 µm)

    Odchýlka požadovanej hrúbky vrstvy pri nízko pigmentovaných alebo svetlých odtieňoch lazúr a farblos UV+:
    2x 200 ml/m² (plus straty pri postreku)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 200 µm na jeden náter, celková hrúbka suchej vrstvy: ca. 130 µm

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Tesnenie:

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Príprava kvality povlaku:

    Použitím tohoto výrobku s Induline Mix & Go môže vzniknúť roztierateľný lak vhodný k obnoveniu a oprave.

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Ošetrovacia sada na okná (Pflege-Set für Fenster), resp. Ošetrovacia sada na dvere (Pflege-Set für Türen).

    Renovačné nátery prevádzajte pomocou produktov Aqua HSL-35 a Aqua DSL-55 alebo HSL-30 a Dauerschutz-Lasur UV.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.