Č. výrobku 345305

  Induline ZW-504i

  Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na striekanie

  Odtieň: bezfarebný | 3453

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylátová živica
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Typický
  Viskozita (20 °C) Cca 2300 mPas

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Medzivrstva pre krycie a transparentné systémy
  • Pri chránených konštrukciách použiteľný aj ako základný náter

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Dobrá plnivosť na ploche
  • Dobrá zmáčavosť pórov
  • Znižuje zafarbenie spôsobené vodorozpustnými extraktívnymi látkami dreva
  • Zabraňuje poruchám povrchu v dôsledku extraktívnych látok typických pre určité dreviny
  • Eliminuje tmavnutie dreva v dôsledku reakcie kyseliny trieslovej
  • Obsahuje UV-absorbéry pre vyššiu trvanlivosť lazúrovacích odtieňov
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Drevené povrchy natrite základným náterom.

    Krycie (biele) plochy je potrebné nazákladovať s Induline GW-209, GW-306 biela alebo GW 201.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Zaistite dobré vetranie.

    Skúšobným náterom je potrebné overiť kompatibilitu a izolačné účinky s podkladom.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Výron živice je podmienený prirodzenými vlastnosťami dreva a nie je mu možné zabrániť ani povrchovou úpravou. Pozri technický list BFS č. 18.

    Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

    Pri pórovitých drevinách (napr. dub) dbajte na to, aby boli póry pri lakovaní vyplnené. V takom prípade je možné naniesť materiál vo vyššom ako odporúčanom množstve.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine
    Brúsiteľný a prelakovateľný: po ca. 4 hodinách
    (pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

    Brúsiteľný a prelakovateľný po urýchlenom schnutí: po 20 minútach odparovania (pri ca. 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (ca. 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Striekacie zariadenie, ručný striekací nástroj, zariadenie Dynflow

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² v každom pracovnom kroku
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 200 µm a hrúbke suchého filmu: 35 - 45 µm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.