• Induline ZW-502i

  Č. výrobku 163320

  Induline ZW-502i

  Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na máčanie a flutovanie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylátová živica
  Hustota (20 °C) Ca. 1,025 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Hodvábne lesklý

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Medzivrstva pre krycie a transparentné systémy
  • Pri chránených konštrukciách použiteľný aj ako základný náter

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Veľmi dobrá stekavosť
  • Dobrá plnivosť na ploche
  • Dobrá zmáčavosť pórov
  • Veľmi dobrá brúsiteľnosť
  • Znižuje zafarbenie spôsobené vodorozpustnými extraktívnymi látkami dreva
  • Znižuje povrchové poškodenia spôsobené niektorými druhmi dreva (napr. smrekovec)
  • Eliminuje tmavnutie dreva spôsobené reakciou trieslovín (napr. na dube)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Drevené povrchy natrite základným náterom.

    Krycie (biele) plochy je potrebné nazákladovať s Induline GW-209, GW-306 biela alebo GW 201.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Dipping / Flow coating
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +15 °C až max. +30 °C.

   • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

    Máčanie a flutovanie.

    Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Zaistite dobré vetranie.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Výron živice je podmienený prirodzenými vlastnosťami dreva a nie je mu možné zabrániť ani povrchovou úpravou. Pozri technický list BFS č. 18.

    Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

    V prípade zvýšenej viskozity kvôli odpareniu je potrebné vodu opätovne doplniť. (Optimálna viskozita: Čas výtoku ca. 30 sek. výtokový pohár ISO 3 mm).

    Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať pridaním vody.

    V prípade tvorby peny vo flutovacom zariadení odporúčame pridať 0,1 - 0,2 % odpeňovača VP 21490 Entschäumer stupeň 4 (0368).

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine
    Brúsiteľný a prelakovateľný: po ca. 2 - 3 hodinách
    (pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

    Brúsiteľný a prelakovateľný po urýchlenom schnutí: po 20 minútach odparovania (pri ca. 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 60 minút sušenie (ca. 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 10%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Dipping / Flow coating
   • Flutovacie zariadenie, máčacie vane

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 100 ml/m² v každom pracovnom kroku
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 80 - 100 µm a hrúbke suchého filmu: 20 µm)

   • Spotreba závisí od druhu dreva a nasiakavosti podkladu.

  • Všeobecné upozornenia
   • Riaďte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.