Č. výrobku 390005

  Induline ZW-400

  Vodouriediteľný, krycí izolačný plnič na aplikáciu striekaním

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálne akrylátové polyméry
  Hustota (20 °C) Cca 1,28 g/cm³
  Zápach Čpavku podobný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Dobrá plnivosť na ploche
  • Vysoká plnivosť pórov
  • Rýchle schnutie
  • Dobrá brúsiteľnosť
  • Veľmi dobrá krycia schopnosť
  • Veľmi vysoká odolnosť proti zafarbeniu v dôsledku vodou rozpustných látok obsiahnutých v dreve
  • Veľmi vysoká odolnosť proti narušeniu povrchov v dôsledku špecifických látok obsiahnutých v dreve (napr. u smrekovca)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Drevené povrchy vopred ošetrite vhodným základným náterom

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Zaistite dobré vetranie.

    Skúšobným náterom je potrebné overiť kompatibilitu a izolačné účinky s podkladom.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Výron živice je podmienený prirodzenými vlastnosťami dreva a nie je mu možné zabrániť ani povrchovou úpravou. Pozri technický list BFS č. 18.

    Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po cca 30 minútach
    Brúsiteľný a prelakovateľný: po cca 4 hodinách

    Prelakovateľný s núteným schnutím: po približne 115 minútach.
    (20 minút zóna odparovania cca 20 °C a 65 - 75 % relatívna vlhkosť vzduchu / 75 minút fáza sušenia cca 45 °C, cirkulácia vzduchu 1 m/s / 20 minút fáza chladenia)

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie zariadenia, nádobkové pištole

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Cca 150 ml/m² na jednu vrstvu náteru
    (zodpovedá: hrúbka mokrej vrstvy: cca 150 μm, hrúbka suchej vrstvy: cca 70 μm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Drevené diely ošetrené medzivrstvou nevystavujte poveternostným vplyvom bez koncového náteru.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.