• Induline OW-810
 • Induline OW-810
  • Induline OW-810
  • Induline OW-810

  Č. výrobku 346205

  Induline OW-810

  Vodouriediteľná medzivrstva a vrchný náter na dosiahnutie olejovaného vzhľadu rozmerovo stabilných drevených prvkov na striekanie a natieranie

  Odtieň: bezfarebný | 3462
  Odtieň: bezfarebný | 3462
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Alkydové / Akrylátové živice
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Chránené konštrukcie: napr. drevohliníkové okná
  • Medzivrstva a konečný náter

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Bez obsahu biocídov
  • Rýchloschnúci
  • Povrchy pôsobia ako olejované, sú prirodzené a matné
  • Príjemný na dotyk
  • Nie je samovznietivý na rozdiel od oxidatívne schnúcich produktov
  • Bezfarebný odtieň nechráni pred UV žiarením (zosivenie)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Pred použítím dobre premiešajte.

    Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Natieranie alebo striekanie

    Nádobková pištoľ: Tryska: 1,8 - 2,00 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 2,5 - 3,5 bar

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Zaistite dobré vetranie.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Aby sa zabránilo aktivácii látok obsiahnutých v dreve, tak by sa malo uskutočniť nútené sušenie.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti.

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Striekacie zariadenia, akrylové štetce

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 125 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 125 - 150 ml/m² na jednu vrstvu náteru
    (zodpovedá hrúbke suchej vrstvy: 35 - 45 µm)
    Udané hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál.

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Tesnenie:

    Plochy, ktoré je potrebné uzavrieť, ošetrite silikónom Primer P.

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    v prípade, že si prajete bezfarebný náter v oblasti vystavenej priamej poveternosti: aplikujte viac náterov a pravidelne povrch ošetrujte. Môže dôjsť k nepravidelnému zafarbeniu dreva. Tie však často nie je možné opraviť.

    Opravný náter aplikujte s Induline OW-810.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.