• Induline LW-721

  Č. výrobku 510505

  Induline LW-721/05

  Vodouriediteľný hlbokomatný transparentný náter na drevohliníkové stavebné prvky

  Stupeň lesku
  05 hlboko matný
  Odtieň: farblos | 5105
  Odtieň: farblos | 5105
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo akrylát
  Hustota (20 °C) cca 1,03 g/cm³
  Zápach typický
  Stupeň lesku hlboký mat
  Viskozita (20 °C) 2400 - 2800 mPas

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevo-hliníkové prvky: napr. drevo-hliníkové okná a dvere
  • Nevhodné na povrchy rozmerovo stabilných drevených prvkov v exteriéri
  • Medzivrstva a konečný náter
  • Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Nelepivý (podľa smernice HO.03)
  • Odolný proti UV žiareniu, zachováva si farebný odtieň
  • Nezvýrazňuje kresbu dreva & eliminuje žltnutie dreveného podkladu
  • Prirodzený vzhľad a príjemný na dotyk
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Zaistite dobré vetranie.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Aby sa zabránilo aktivácii látok obsiahnutých v dreve, tak by sa malo uskutočniť nútené sušenie.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: asi po 1 hodine
    Možno prebrúsiť a prelakovať: približne po 4 hodinách

    Môže byť prebrúsený a prelakovaný aj núteným sušením: po asi 20 minútach odparovania (pri približne 20 ° C a 65 - 75% relatívnej vlhkosti) / 75 minút fáza sušenia (približne 45 ° C, 1 m /s cirkulácia vzduchu) / 20 minút chladiaca fáza

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    podľa potreby vodou (max. 5%)

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 125 ml - 225 ml / m² per layer applied
   • 125 - 225 ml/m² (vrátane straty pri striekaní)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 125 - 225 μm, hrúbka suchej vrstvy: 40 - 80 μm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Pri zmiešaní tohto produktu s produktom Induline Perfect-Finish dostanete lak vhodný na natieranie na vyrovnanie alebo sanáciu drobných poškodení lakovej vrstvy.

    Na čistenie a ošetrovanie odporúčame použiť Ošetrovaciu sadu na drevené okná.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.