Č. výrobku 792005

  Induline NW-740/05

  Vodouriediteľný lak s prírodným efektom pre rozmerovo stabilné drevené prvky vystavené priamej alebo nepriamej poveternosti

  Odtieň: bezfarebný | 7920
  Odtieň: bezfarebný | 7920
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálne PU/ akrylátové polyméry
  Hustota (20 °C) 1,02 - 1,04 g/ cm³
  Zápach Mierny
  Stupeň lesku Hlboko matný
  Viskozita (20 °C) 2300 - 2800 mPas

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Pre všetky rozmerovo stabilné drevené prvky na svetlých ihličnatých a listnatých drevinách
  • Okná, vchodové dvere & zimné záhrady
  • Drevohliníkové konštrukcie
  • Stĺpcové a priečne konštrukcie
  • Prírodné a sivé farebné odtiene do priamej poveternosti - bezfarebný odtieň pre chránené konštrukcie
  • Medzivrstva a vrchný náter

  Vlastnosti

  • Water-based
  • hlboko matné povrchy s nepatrným zvýraznením kresby dreva: Drevo vyzerá ako neopracované
  • UV absorbéry redukujú tmavnutie dreva
  • S ochranou proti poškriabaniu & odolnosťou proti krémom pri bežnom zaťažení
  • Povrchy nemajú sklon k vylešteniu
  • Bezfarebné prevedenie pre chránené konštrukcie: najprirodzenejší autentický vzhľad
  • Prírodné farebné odtiene pre priame vystavenie poveternosti: pigmentované varianty, ktoré sa farebne čo najviac blížia prirodzenej farbe dreviny s dobrou UV ochranou
  • Sivé farebné odtiene do priamej poveternosti: Prirodzené zosivenie dreva, ktoré podčiarknu sivé farebné odtiene, zabezpečí nadčasový vzhľad
  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +15 °C až max. +30 °C.

   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Pre presnú štruktúru systémov pozrite príklady aplikácií.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Obzvlášť elegantný povrch dosiahnete tak, keď pred posledným náterom plochu jemne prebrúsite.

    Dodržujte časy sušenia medzi jednotlivými pracovnými krokmi.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Pre tesniace látky, izolačný materiál a cudzie prvky je potrebné spraviť test na kompatibilitu náteru

    Póry je potrebné lakovaním uzavrieť.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine
    Suchý na dotyk: po ca. 2 hodinách
    Spracovateľný: po ca. 4 hodinách
    Ďalej manipulovateľný a možný balenia: po ca. 8 hodinách

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú proces schnutia.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Airless- alebo Airmix striekacie zariadenia

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • Množstvo nánosu: ca. 150-200 ml/m²
    Hrúbka mokrého filmu: ca. 150-200 µm
    Hrúbka suchého náteru: ca. 40-55 µm

   • Farebné odchýlky vždy overte vzorovým lakovaním na originálnom podklade.

    Udané hodnoty sa vzťahujú na nezriedený materiál.

  • Príklady použitia
   • Lakovanie s prirodzeným efektom


    Chránené konštrukcie:

    Dub, bezfarebný: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 farblos
    Smrek, bezfarebný: Induline GW-306* FT 38863, Induline NW-740/05 farblos
    Smrekovec, bezfarebný: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  farblos


    Priama poveternosť:
    Dub, eiche-natur: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38855
    Smrek, fichte-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38856,  Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857
    Smrekovec, lärche-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  FT 38859


    Najlepšiu transparentnosť dosiahnete použitím bezfarebnej medzivrstvy. 

    Farebné odtiene sú nastavené na uvedené dreviny, môžu však byť bez problémov použité aj na iné typy drevín. Výsledný farebný odtieň sa môže líšiť v závislosti od farebnej predlohy.


    Nadčasové zosivenie pre rozmerovo stabilné komponenty


    Univerzálne farebné odtiene - priama poveternosť

    Drevina smrek, FT20924 vodná šedá: Induline SW-900 *, Induline GW-360 FT20924, Induline ZW-
    504i, Induline NW-740/05 FT20924 

    Drevina smrek, RC-970 strieborná sivá: Induline SW-900 *, Induline GW-360 RC-970, Induline ZW-504i,
    Induline NW-740/05 RC-970 

    Drevina smrek, FT20929 alebo rudová sivá: Induline SW-900 *, Induline GW-360 FT20929, Induline ZW-
    504i, Induline NW-740/05 FT20929 

    Drevina smrek, žulová sivá FT20923: Induline SW-900 *, Induline GW-360 FT20923, Induline ZW-
    504i, Induline NW-740/05 FT20923 

    Drevina smrek, FT20930 hmlová sivá: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT20930, Induline ZW-
    504i, Induline NW-740/05 FT20930


    Metalické farebné odtiene - priama poveternosť:

    Smrek, FT25416 grafitová sivá: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47062, Induline ZW-
    504i, Induline NW-740/05 FT25416 

    Smrek , RC-972 kremenná sivá: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47076, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-972

    Smrek, RC-971 šalvia: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47074, Induline ZW-504i,Induline NW-740/05 RC-971

    Smrek , RC-961 trstinová: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47070, Induline ZW-504i,Induline NW-740/05 RC-961

    Smrek , FT26788 platinová sivá: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT47064, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT26788


  • Všeobecné upozornenia
   • Výroba opravných lakov:

    Na korekciu menších poškodení laku (napr. počas montáže) zmiešajte výrobok s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Na čistenie a údržbu odporúčame použiť výrobok: Ošetrovacia sada na dvere.

    Používaním ošetrovacieho balzamu môžete značne predĺžiť renovačné intervaly a zachovať rovnomerný hlbokomatný povrch.

    Opravný náter striekaním je možné aplikovať podľa potreby zmiešaním Induline NW-740/05 s Induline Perfect-Finish.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.