• Induline LW-722 [eco]
 • Induline LW-722 [eco]
  eco
  Product
  • Induline LW-722 [eco]
  • Induline LW-722 [eco]

  Č. výrobku 510005

  Induline LW-722 [eco]

  Vodouriediteľná transparentná povrchová úprava z obnoviteľných zdrojov na drevohliníkové okná a iné stavebné prvky

  Stupeň lesku
  10 nevýrazný mat
  Odtieň: bezfarebný | 5100
  Odtieň: bezfarebný | 5100
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Nevýrazný matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevo-hliníkové prvky: napr. drevo-hliníkové okná a dvere
  • Chránené konštrukcie bez priameho vystavenia poveternosti
  • Medzivrstva a konečný náter
  • Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Ide o výrobok na báze spojiva vyváženého biomasou. Pri výrobe spojiva bolo 100 % fosílnych surovín nahradených obnoviteľnými surovinami.
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Nelepivý (podľa smernice HO.03)
  • Odolný proti UV žiareniu, zachováva si farebný odtieň
  • Nezvýrazňuje kresbu dreva & eliminuje žltnutie dreveného podkladu
  • Príjemný na dotyk
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Zaistite dobré vetranie.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

    Aby sa zabránilo aktivácii látok obsiahnutých v dreve, tak by sa malo uskutočniť nútené sušenie.

    Odtieň farblos (bezfarebný) nie je vhodný pre vonkajšie plochy s priamym vplyvom počasia

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Riedenie

    Podľa potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 125 ml - 225 ml / m² per layer applied
   • 125 - 225 ml/m² (plus straty pri postreku)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 125 - 225 µm a hrúbke suchého náteru: 40 - 80 µm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Použitím tohoto výrobku s Induline Mix & Go môže vzniknúť roztierateľný lak vhodný k obnoveniu a oprave.

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Na čistenie a ošetrovanie odporúčame použiť Ošetrovaciu sadu na drevené okná.

    Ako opravný náter aplikujte Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz Lasur 3v1* a Aqua DSL-55-Dichtschicht-Lasur-PU. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.