• End Grain Sealer

  Č. výrobku 4600190001

  Ochranný náter priečnych rezov (extra)

  Špeciálny ochranný gélový náter priečnych rezov pred prenikaním vlhkosti

  LANG_VARIANTE
  1900 | Ochranný náter priečnych rezov (extra)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mierny, po uschnutí bez zápachu

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Ochrana pred vlhkosťou pre rezané a čelné plochy

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Filmotvorný
  • Odpudzuje vodu
  • Elastický
  • Zabraňuje difúzii
  • Významne zabraňuje zväčšovaniu objemu dreva vplyvom vlhkosti
  • Prelakovateľný pomocou bežných náterových systémov
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    V prípade produktov, ktoré nevytvárajú film HK lazúrovací krém (Holzschutz-Creme), Top Terasový olej (Pflege-Öl), Terasový olej [eco], (Gartenholz-Öl [eco]) nasleduje aplikácia až po kompletnom nanesení týchto produktov, v opačnom prípade by totiž nemohli správne vsiaknuť.

    Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, podkladu a okolia: +15 °C do +25 °C.

   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášajte natieraním.

    Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

    Po uschnutí nasleduje aplikácia vhodných medzivrstiev a konečných náterov.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Zaistite dobré vetranie.

   • Schnutie

    Pretierateľný: cca po 2 hodinách

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Akrylový štetec, plochý štetec

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 100 ml / m² per layer applied
   • Cca 100 ml/m² podľa typu a nasiakavosti podkladu

  • Všeobecné upozornenia
   • Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.