• Wood Cream Clear
  • Wood Cream Clear

  Č. výrobku 4600271403

  Lazúrovací krém bezfarebný

  Lazúrovací krém na ochranu dreva pre ihličnaté dreviny

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
  Bod vzplanutia Cca 61 °C
  Zápach Po rozpúšťadle, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hodvábne matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • Drevo v exteriéri
  • Drevo bez kontaktu so zemou
  • Rozmerovo nestabilné drevené stavebné prvky (len ako základný náter): napr. ploty, prístrešky, drevené obklady
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené stavebné prvky (len ako základný náter): napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
  • Základný náter pod lazúrovacie a krycie farby

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Ochrana dreva pred vlhkosťou
  • Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti
  • Dlhotrvajúca životnosť náteru: minimalizuje napúčanie a vysychanie dreva
  • V spojení s lazúrou: jednotnejší vzhľad
  • Redukuje tmavé zafarbenie dreva
  • Nutný iba jeden náter
  • Krémová konzistencia: produkt nie je nutné miešať & nekvapká pri práci nad hlavou
  • Preniká do hĺbky
  • Samorozlievateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Natierajte alebo nanášajte valčekom.

    Nanášajte v smere vlákien.

    Približne po 30 minútach skontrolujte, či na povrchu nie je prebytočný materiál, a v prípade potreby ho uhlaďte.

    Po uschnutí aplikujte v prípade potreby ešte jednu vrstvu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pri pretieraní pomocou iných náterových látok odporúčame odskúšať priľnavosť náteru.

    Skúšobné nátery odporúčame i u iných druhov dreva.

    Bezfarebný HK krém používajte len do nepriamej poveternosti ako napr. pre oblasť strešných podhľadov a pod. alebo ako základný náter.

    U drevín bohatých na extraktívne látky, akými sú napr. dub, červený céder, afzélia, redwood atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu látok rozpustných vo vode z dreva, a to môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

    Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

    Čelné a rezné plochy je potrebné následne ošetriť pred pôsobením vlhkosti dvomi nátermi produktu Ochranný náter priečnych rezov (extra).

   • Schnutie

    Cca 12 hodín pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

    V závislosti na druhu dreva napr. smrekovec, môže dochádzať k spomaleniu schnutia.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec z prírodných štetín, plochý štetec, velúrový valček

   • Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 100 ml Total / m²
   • Cca 100 ml/m²na jeden náter

   • Hobľované alebo veľmi husté drevá majú nižšiu nasiakavú schopnosť a je potrebný druhý náter

  • Všeobecné upozornenia
   • V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.

    Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.