• PUR SL-212 Finish
 • PUR SL-212 Finish
  • PUR SL-212 Finish
  • PUR SL-212 Finish

  Č. výrobku 197005

  PUR SL-212-Schichtlack

  Dvojzložkový plniaci viacvrstvový lak, vysoko odolný proti poškriabaniu

  Stupeň lesku
  Odtieň: bezfarebný hodvábne lesklý | 1970
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Polyakrylátová živica, aldehydová živica
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Zápach Typický pre daný druh
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 30

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Základný a vrchný náter
  • Masívne a dyhované drevo
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Kuchynský & kúpeľňový nábytok
  • Stolové a pracovné dosky
  • Vrchný náter na farebné laky (odolnosť v prsteňovom teste/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Rýchle schnutie
  • Dobrá brúsiteľnosť
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám
  • Svetlostály
  • Nesteká pri lakovaní v závesnej podobe
  • Vysoká plnivosť
  • Veľmi dobrá odolnosť proti poškriabaniu
  • Vysoká odolnosť proti oderu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

    Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

    Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie

    Nádobková pištoľ: tryska: 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 2 - 3 bar

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).

    V prípade potreby postup zopakujte.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pri lakovaní farebných plôch je možné v prípade potreby pridať max. 10% farby do produktu, aby ste zabezpečili optickú zhodnosť odtieňa (na osi svetelnosti farebného priestoru) s podkladovým farebným lakom.

    Časový úsek, kedy je možné produkt prelakovať bez medzibrúsenia, sa orientuje podľa údaja "ďalej spracovateľný" (čas schnutia). Po prekročení tohto časového úseku je potrebné plochu bezprostredne pred ďalšími pracovnými krokmi prebrúsiť a zbaviť prachu.

    Pre balenie hotových lakovaných dielov použite priepustné materiály.

   • Schnutie

    Miešací pomer 10:1 s PUR H-280:
    Suchý proti prachu: po cca 30-40 minútach
    Prelakovateľný: po cca 2 hodinách
    Stohovateľný: po sušení cez noc

    Miešací pomer 5:1 s PUR H-280:
    Suchý proti prachu: po cca 60 minútach
    Prelakovateľný: po cca 5 hodinách
    Stohovateľný: po sušení cez noc

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Podľa potreby riedidlom V-890, riedidlom V-897 a spomalovačom V-893

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² v jednom pracovnom kroku

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

    Drobné mechanické poškodenia je možné odstrániť pomocou opravnej sady Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.