Č. výrobku 380201

Aqua CL-440-Colorlack

Nehorľavý, svetlostály, odolný jednozložkový farebný lak

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Varianta
Odtieň: biela (RAL 9016) | 3802
Odtieň: biela (RAL 9016) | 3802
Vyberte farbu

Informácie o výrobku

Spojivo Akrylátová/ PU Disperzia
Hustota (20 °C) 1,04 - 1,16 g/cm³
Zápach Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors
 • for interior doors
 • for furniture
 • For professional users only
 • Drevo a drevený materiál
 • Vysokohodnotný nábytok
 • Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
 • Ideálny na plochy, ktoré boli predtým ošetrené vodnými plničmi Remmers
 • Lakovanie skla (v kombinácii s Aqua VGA-485)

Vlastnosti

 • Water-based
 • Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
 • Spracovanie aj na zvislých plochách
 • Dobrá rozlievateľnosť
 • Vysoká krycia schopnosť
 • Rýchle schnutie
 • Rýchlo stohovateľný
 • Dobrá odolnosť proti chemikáliám
 • Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
 • Nehorľavý
 • Svetlostály
 • 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti proti chemikáliám a poškriabaniu, ako aj priľnavosti na sklo a základné fólie bez použitia izokyanátov pridaním 2 % Aqua VGA-485
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

   Vlhkosť dreva: 8-12%

  • Prípravné práce

   Mastné a živicové drevo/podklady umyte pomocou výrobku WV-891 alebo V-890.

   Sklo vyčistite pomocou prostriedku V-893.

   Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

   Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

   Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

   Po aplikácii plniča vykonajte brúsenie so zrnitosťou P 240 - 320.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
  • Use Patent disperser
  • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Materiál dôkladne premiešajte.

   Striekanie

   Aplikácia valčekom alebo štetcom (len v zriedenej forme).

   Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Pred ďalším pracovným krokom urobte medzibrúsenie (P 240 - 320).

   Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Drying time: can be worked over after 4 h
  • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

   Na iných ako drevených podkladoch, ako je sklo, brúsené základové fólie, melamínové živice a PUR laky môžete výrazne zvýšiť priľnavosť pridaním prostriedku Aqua VGA-485. Z dôvodu veľkého množstva variácii podkladov odporúčame najprv zhotoviť skúšku s podkladom.

   Na dosiahnutie neobmedzenej odolnosti v prsteňovom test a na zvýšenie odolnosti voči chemikáliám odporúčame produkt prelakovať s vhodným, farebne stálym čírim lakom.

   Ak sa používa ako bezfarebný vrchný ochranný lak na povrchy s krycími farbami (na zvýšenie ochrany proti poškriabaniu a odolnosti), stačí jedna vrstva. Pri natieraní povrchov natretých krycími farbami pridajte do bezfarebného laku 5 - 10 % krycej farby, aby ste zabránili zmene farebného odtieňa.

  • Schnutie

   Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Riedenie

   Pripravený k spracovaniu, v prípade potreby zrieďte s vodou (max. 5%) a/ alebo s V-490 (max. 3%).

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Airless, /Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárikom, akrylový štetec, penový valček

   Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Approx. 120 ml - 150 ml / m² per layer applied
  • Ca. 120 - 150 ml/m² na jeden náter

 • Všeobecné upozornenia
  • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

   Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

   V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

   Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.