Č. výrobku 376868

  Induline SW-900 VP 21308

  Vodouriediteľná impregnácia na ochranu pred hnilobou a zamodraním

  Odtieň: bezfarebný | 3768

  Brochures

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie
  Hustota (20 °C) Cca 1,008 g/cm³
  Zápach Typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v exteriéri bez kontaku so zemou
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Vhodný najmä pre spracovanie dielov jednotlivo

  Vlastnosti

  • Water-based
  • S ochranou proti hnilobe a zamodraniu
  • S ochranou pred vlhkosťou, najmä v oblasti priečneho rezu dreva
  • Eliminuje tvorbu fľakov pri použití s farebnými základnými nátermi
  • Stavia vlákna a umožňuje ich odstránenie v prvom brúsení
  • Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
  • Neobsahuje propikonazol
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

    Profesionálne dielne: Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.

    Po vyschnutí aplikujte ďalšie nátery.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálny výsledok pri hodnote pH od 9,0 - 9,5, čo zodpovedá pridaniu aditíva 0,1 - 0,2 % VP 20829 (0366).

    Pri zvýšení viskozity (napr. v dôsledku odparenia vody) je potrebné vodu opätovne doplniť.
    (Optimálna viskozita: čas výtoku ca. 45 s, výtokový pohár DIN 2 mm alebo ca. 21 s výtokový pohár ISO 3 mm)

    V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Prelakovateľný: po cca 4 hodinách
    (pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %)

    Prelakovateľný pri procese riadeného (núteného) sušenia: po cca 90 minútach(20 minút odkvapkanie/50 minút fáza sušenia ( 35 - 40 °C)/20 minút fáza ochladzovania)

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Pri zvýšenej viskozite (napr. kvôli odpareniu vody) musí byť voda opätovne pridaná

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • štetce, máčacie vane, flutovacie zariadenie, striekacie zariadenie

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Skladujte v dobre uzatvorených originálnych nádobách a mimo dosahu detí, v suchu, chlade a chránené pred priamym slnečným svetlom, ako i mrazom v dobre vetraných miestnostiach. V skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť.

    Neprepravujte ani neskladujte materiál pri teplote nižšej ako 5°C.

  • Spotreba
   • Total salt concentrate application rate 120 ml Total / m²
   • 120 ml/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • V súlade s DIN 68800-1 musia byť všetky opatrenia na ochranu dreva včas a dôkladne naplánované so súhlasom všetkých strán, ktoré sa podieľajú na realizácii stavby (architekt, stavebník, vykonávateľ stavby) pri zohľadnení všetkých právnych predpisov a miestnych nariadení.

    Riaďte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

    Kód odpadu 03 02 02* organochlórované prostriedky na ochranu dreva

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.