• Induline DW-631

  Č. výrobku 165668

  Induline DW-631

  Krycí náterový systém, základ, medzivrstva a vrchný náter v jednom s izolačným účinkom pre rozmerovo stabilné diely

  Stupeň lesku
  Odtieň: weiß (RAL 9016) | 1656
  Odtieň: weiß (RAL 9016) | 1656
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie
  Hustota (20 °C) Cca 1,14 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný / hodvábne matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
  • Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách

  Vlastnosti

  • Water-based
  • 3v1: izolačný základ, medzivrstva a vrchný lak
  • Dobrá plnivosť s dobrým rozlevom
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Izolačný účinok proti extraktívnym látkam dreva
  • Skorá použiteľnosť
  • Zvýšená nelepivosť
  • Skorá odolnosť proti vode: minimalizuje riziká škôd na tzv. zimných stavbách.
  • Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
  • Veľmi dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
  • Minimálny sklon k znečisteniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Zaistite dobré vetranie.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    Recykláciu laku prevádzajte pomocou bežných recyklačných postupov. Odpady riešte s oddelením Remmers Technik Service.

    Aby ste zabránili prieniku farebných zložiek obsiahnutých v dreve, aplikujte produkt niekoľkokrát alebo použite vhodný izolačný podklad a medzivrstvu.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

    Únik živice je prirodzený a nedá sa mu zabrániť náterovými opatreniami, pozri BFS smernicu č. 18.

    Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Striekacie systémy Airless/ Airmix, E-statické systémy, systémy Dynflow

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
   • Dvojnásobné nastriekanie:
    150 - 175 ml/m² (plus straty pri postreku).
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 175 µm, hrúbka suchého filmu: 55 - 65 µm)

    Jednorazové striekanie:
    300 - 325 ml/m² (plus strata pri postreku).
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 300 - 325 µm, hrúbka suchého filmu: 110 - 120 µm)

    Použitie ako systém(základ, medzivrstva, vrch). Max. celková hrúbka suchého filmu: 150 µm

   • Možné farebné odchýlky.

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesnenie:

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Príprava kvality povlaku:

    Pridaním 10 - 20% vody do tohto produktu môžte docieliť lak vhodný na natieranie, ktorý môžte použiť na následné spracovanie alebo úpravu povrchu.

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Ošetrovacia sada na okná (Pflege-Set für Fenster), resp. Ošetrovacia sada na dvere (Pflege-Set für Türen).

    Renovačný náter odporúčame pomocou Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) alebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.