Č. výrobku 770803

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Vysokosušinový voskový olej na báze obnoviteľných surovín, poskytuje ochranu v jednej vrstve náteru

Odtieň: bezfarebný / farblos | 7708
Odtieň: bezfarebný / farblos | 7708
Vyberte farbu

Informácie o výrobku

Spojivo Modifikované oleje na báze obnoviteľných surovín
Hustota (20 °C) Cca 0,96 g/cm³
Zápach Mierny
Stupeň lesku Matný
Viskozita Cca 170 mPas

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors
 • for stairs
 • for wood floors
 • for furniture
 • For professional users only
 • Drevo v interiéri
 • Drevené podlahy a schody
 • Stolové a pracovné dosky
 • Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
 • Korkové podlahy
 • Panely a lišty
 • Kuchynské pracovné dosky z prírodného kameňa (menej znečistenia)
 • Udržateľná výstavba: Certifikácia budov DGNB, LEED, BNB

Vlastnosti

 • Olej 3v1: moridlo, olej a uzatvárací vosk
 • Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
 • Bezpečný pre potraviny: nezávadný pri styku s potravinami
 • Protišmykový povrch
 • Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
 • Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
 • Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)
 • Veganský produkt na základe dostupných informácií.
 • Variabilné využitie: aplikácia 1K (jednozložková) alebo 2K (dvojzložková)
 • 2K aplikácia: zvýšená odolnosť a skorá použiteľnosť po aplikácii
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

   Vlhkosť dreva: 8-12%

  • Prípravné práce

   Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

   Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

   Drevo vybrúste (P 80 - 150).

   Konečné prebrúsenie drevených pochôdznych plôch nerobte jemnejšie ako so zrnitosťou P 100-120

   Čím hrubšie je prebrúsenie dreva, tým intenzívnejší bude farebný odtieň pigmentovaných variánt.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
  • Stir before use
  • By brush / By roller / Filling knife
  • Materiál dôkladne premiešajte.

   Valčekovanie, natieranie, špachtľovanie, padovanie.

   U drevín s rôznou intenzitou nasiakavosti docielite rovnomerný nános pomocou vtierania/zapracovania produktu do podkladu,

   Prebytočný materiál je potrebné odstrániť po cca 20 - 30 minútach bavlnenou handričkou bez žmolkov.

   Na väčšie plochy použite prípadne jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom.

   Na nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.

   Do vnútorných častí skriniek a zásuviek nanášajte len jednu tenkú vrstvu pomocou bavlnenej handričky.

   Materiál aplikovať podľa vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

   Pred 2. nánosom prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 240 - 320.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Drying time: can be worked over after 12 - 16 h
  • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

   Na plochách bez vysokého zaťaženia často postačuje jediná jednozložková náterová vrstva.
   Na plochách vystavených vyššiemu zaťaženiu sa dvoma jednozložkovými alebo jednou dvojzložkovou náterovou vrstvou dosiahne výrazne lepšia odolnosť. Druhá aplikácia môže byť potrebná vzhľadom na charakter/typ dreva.

   Používajte len na savé drevo a podklady. Lakované alebo už natreté povrchy nie sú vhodné.

   Počas práce a sušenia zaistite dostatočné vetranie.

   Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046)

   Nesmie sa používať na jednom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami, špinavý textil ( napr. handričky na vytieranie, pracovný odev, zberné nádoby prachu) skladujte v protipožiarnych nádobách a požiarne bezpečne (pod vodou) zlikvidujte.

  • Schnutie

   Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   Sušenie závisí od druhu dreviny a nasiakavosti podkladu.

   Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu, ako aj prebytky materiálu na nenasiaknutých miestach schnutie predlžujú.

  • Riedenie

   Pripravený na použitie

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller / Filling knife
  • Plochý štetec, velúrový alebo mohérový valček s krátkym vlasom (3-5 mm), jednokotúčový stroj s bielym leštiacim tanierom, gázová gulička/bavlnená handrička bez žmolkov, špachtľa z nerezovej ocele, stierka na podlahu

   Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

   Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 24 months
  • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

 • Spotreba
  • 20 - 70 ml/m² na jednu vrstvu náteru

   Spotreba je uvedená vždy vrátane prebytku materiálu a do značnej miery závisí od spôsobu aplikácie, nasiakavosti dreva a konečného prebrúsenia. Pri nanášaní štetcom a odstraňovaní prebytočného materiálu bavlnenou handričkou je spotreba pomerne vysoká ( cca 50 - 70 ml/m²).
   Prebytočný materiál odstráňte bavlnenou handričkou bez chĺpkov po približne 20 - 30 minútach po každej aplikácii.
   Pri nanášaní rozotieraním (napr. bielym leštiacim tanierom) je spotreba materiálu menšia (cca 20 - 50 ml/m²).

 • Všeobecné upozornenia
  • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

   Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

   Výrobky na báze oleja obsahujú prírodné zložky. Tie môžu pod vplyvom UV žiarenia, vylúčenia svetla (tmavé zažltnutie), tepla alebo individuálnych zmien dreva viesť k zmene povrchu. To si vyžaduje osobitnú starostlivosť o povrch, pozrite si informačný list o všeobecných pokynoch na spracovanie olejov a voskov. Biele, pastelové a sivé tóny môžu v krátkom čase stratiť svoju intenzitu. Stáva sa to v závislosti od druhu použitého dreva, zložiek dreva, vystavenia svetlu a teplu. Ak tieto zmeny nie sú žiaduce, odporúča sa morená a svetlostála lakovaná povrchová úprava.

   V prípade potreby opravy vyčistené plochy dodatočne ošetrite.

   Vodné mapy alebo fľaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej oceľovej vlny (jemnosť 000).

   V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

   Externé osvedčenia o testovaní sa vzťahujú na 1K (jednozložkovú) aplikáciu.

   Pre optimálnu dodatočnú ochranu, najmä pri použití jednovrstvovej metódy, môžete na mieste realizácie vykonať predúpravu pomocou HSO-118 [eco], Tvrdý voskový olej PREMIUM, Tvrdý voskový olej [eco] alebo Olej na pracovné dosky [eco].

   Dodržujte " Návod na údržbu olejovaných povrchov a podláh".

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.