• Aqua V-490-Verzögerer

  Č. výrobku 193901

  Aqua V-490-Verzögerer

  Spomaľovač sušenia pre zlepšenie rozlievateľnosti

  LANG_VARIANTE
  1939 | Aqua V-490-Verzögerer
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,92 g/cm³
  Zápach Typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • For professional users only
  • Aplikácia 1-zložkových lakov štetcom, valčekom a striekaním
  • Aplikácia 2-zložkových lakov striekaním
  • Pri nízkej vlhkosti vzduchu: Optimalizácia rozlievateľnosti vodných lakov
  • U drevín s vysokou sacou schopnosťou: Nastavenie vodných moridiel

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Zabezpečuje dlhšie otvorené časy spracovania (vodné laky alebo moridlá)
  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Use Patent disperser
   • Produkt zmiešajte s vodou v pomere 1:1 a za stáleho miešania pridajte do laku.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Riedenie

    1:1 s vodou

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Use Patent disperser
   • Remmers Patentdisperser

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • 5-10 % pre moridlá na báze vody
    1-3 % pre Remmers laky na báze vody

  • Všeobecné upozornenia
   • Produkt môže mať vplyv na viskozitu laku.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.