Č. výrobku 382120

Aqua SL-414-Schichtlack

Bezfarebný, extrémne rýchloschnúci 1-zložkový lak

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485

Informácie o výrobku

Spojivo Acrylátové-/ PU disperzie
Hustota (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
Zápach Typický, po uschnutí bez zápachu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors
 • for interior doors
 • for furniture
 • For professional users only
 • Drevo v interiéri
 • Základný & vrchný náter
 • Masívne & dýhované drevo
 • Obývací & spálňový nábytok
 • Stoličky & konštrukčné prvky
 • Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
 • Vrchný lak pre farebné vodné laky

Vlastnosti

 • Water-based
 • Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
 • Dobrá rozlievateľnosť
 • Rýchle schnutie
 • Dobrá brúsiteľnosť
 • Rýchlo stohovateľný
 • Odolný proti chemikáliám:DIN 68861, 1C
 • 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti voči chemikáliám, krémom na ruky, poškriabaniu a oderu dosiahnete pridaním 2 % Aqua VGA-485
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

   Vlhkosť dreva: 8-12%

  • Prípravné práce

   Mastné a živicové drevo/podklady umyte pomocou výrobku WV-891 alebo V-890.

   Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

   Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
  • Stir before use
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / Curtain coating machine
  • Podmienky pri spracovaní

   Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +18 °C až max. +25 °C.

  • Materiál dôkladne premiešajte.

   Striekanie alebo polievanie

   Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).

   Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Drying time: can be worked over after 1 h
  • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

   Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

   Ak sa používa ako bezfarebný vrchný ochranný lak na povrchy s krycími farbami (na zvýšenie ochrany proti poškriabaniu a odolnosti), stačí jedna vrstva. Pri natieraní povrchov natretých krycími farbami pridajte do bezfarebného laku 5 - 10 % krycej farby, aby ste zabránili zmene farebného odtieňa.

  • Schnutie

   Suchý proti prachu: po cca 30 minútach
   Suchý na dotyk: po cca 45 minútach
   Spracovateľný: po cca 1 hodine
   Ďalej manipulovateľný: po cca 5 hodinách

   Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Riedenie

   Pripravený k použitiu, v prípade potreby zriediť s vodou (max. 5%).

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / Curtain coating machine
  • Airless, Airmix, nádobkové pištole, polievacie zariadenia

  • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
  • 80-120 ml/m² na jeden náter

 • Všeobecné upozornenia
  • Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.