Oblasť použitia

 • For use indoors
 • for interior doors
 • for furniture
 • For professional users only
 • Drevo v interiéri
 • Vhodný najmä pre svetlé dreviny: dub, javor, jaseň, hruška, smrek, borovica
 • Základný a vrchný náter
 • Masívne a dyhované drevo
 • Obývací & spálňový nábytok
 • Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere

Vlastnosti

 • Water-based
 • Lakovanie dreva, ktoré si na pohľad ani na dotyk vôbec nevšimnete
 • Odolnosť proti zlepovaniu
 • Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B (okrem alkoholu)
 • Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
 • Svetlostály
 • Povrchy nemajú sklon k vylešteniu
 • Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na príslušných podkladoch
 • Vhodné pre interiérové vybavenie lodí (IMO)
 • 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti voči chemikáliám, dezinfekčným prostriedkom, oderu a poškriabaniu, ako aj priľnavosti k sklu bez obsahu izokyanátov pridaním 2% Aqua VGA-485
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

   Vlhkosť dreva: 8-12%

  • Prípravné práce

   Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

   Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

   Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
  • Stir before use
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Podmienky pri spracovaní

   .

  • Materiál dôkladne premiešajte.

   Striekanie

   Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Po preschnutí a medzibrúsení (P 320 - 400) náter zopakujte.

   Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Drying time: can be worked over after 4 h
  • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

   U porózných drevín nanášať penetráciu do úplného zaplnenia pórov.

  • Schnutie

   Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

   Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
  • Cca 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru

 • Všeobecné upozornenia
  • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

   Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

   V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

   Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

   Pre aplikácie podľa smernice o námorných zariadeniach platí maximálne mokré aplikačné množstvo 2 x 120 µm.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.