Č. výrobku 314601

Aqua CL-445-Colorlack 4in1

Jednozložkový viacvrstvový farebný lak - izolácia, plnič, farebný a vrchný lak v jednom

Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
Varianta
Odtieň: weiß (RAL 9016) | 3146
Odtieň: weiß (RAL 9016) | 3146
Vyberte farbu

Informácie o výrobku

Spojivo Arylát-/ PU-Disperzia
Hustota (20 °C) 1,04-1,2 g/cm³
Zápach Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors
 • for interior doors
 • for furniture
 • For professional users only
 • Drevo v interiéri
 • Masívne drevo a drevené materiály
 • Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
 • Vysokohodnotný nábytok

Vlastnosti

 • Water-based
 • Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
 • Funkcie: Izolácia, plnič, farba, vrchný náter
 • Dobrá rozlievateľnosť
 • Rýchle schnutie
 • Vysoká krycia schopnosť
 • Vysoká odolnosť proti poškriabaniu
 • Dobrá odolnosť proti chemikáliám
 • Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
 • Svetlostály
 • Nehorľavý
 • 2K-Ready: ďalšie zvýšenie chemickej odolnosti & odolnosti voči poškriabaniu ako aj zvýšenie priľnavosti na sklo je možné prostredníctvom pridania 2% Aqua VGA-485.
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

   Vlhkosť dreva: 8-12%

   MDF dosky: objemová hmotnosť >= 700 kg/m3

  • Prípravné práce

   Mastné a živicové drevo/podklady umyte pomocou výrobku WV-891 alebo V-890.

   Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

   Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
  • Use Patent disperser
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

   Striekanie

   Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

   Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   U úplne matných a štrukturovaných druhov použitte hrubý filter.

   Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).

   V prípade potreby postup zopakujte.

   Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

   Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Drying time: can be worked over after 3-4 h
  • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

   Pri odstraňovaní farebných lakov je potrebné pridať do Klarlack 5-10 % prípravku Aqua-Colorlack, aby sa zabránilo farebnéu rozdielu

  • Schnutie

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodine
   Pretierateľný: po cca 3-4 hodinách

   Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Riedenie

   Pripravený k aplikácii, v prípade potreby zrieďte 2-5% vody.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
  • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

   Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
  • 150 - 200 ml / m² na pracovný krok, minimálne 2 pracovné kroky

 • Všeobecné upozornenia
  • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

   Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

   Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

   V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.