• Aqua 2HL-411/90-2K High Gloss Varnish

  Č. výrobku 387205

  Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

  Svetlostály, transparentný dvojzložkový bezfarebný lak pre vysoko lesklé povrchy

  Odtieň: bezfarebný | 3872
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for interior doors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Drevo a drevený materiál
  • Vysokokvalitný nábytok do domácnosti
  • Exkluzívne interiérové vybavenie, kuchynský a kúpeľňový nábytok
  • Základný náter: na farebné MDF dosky
  • Základný a vrchný náter: transparentné povrchy s vysokým leskom
  • Vrchný náter: na Aqua 2CL-442 pre farebné povrchy s vysokým leskom

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Rýchle schnutie
  • Efektívna tvorba povlaku vďaka vysokej plnivosti
  • Minimálne viditeľné mapy na okrajoch laku
  • Po vytvrdnutí je možné ho vyleštiť
  • Brilantné povrchy
  • Svetlostály
  • Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám
  • Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

    Predbrus s P150 – 180.

    Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

    Transparentné vysoko lesklé povrchy: Ak je potrebné zafarbenie, podklad ošetrite výrobkom Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

    Farebné, krycie povrchy vo vysokom lesku:
    Aqua 2CL-442 na vhodnom podklade

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Flow cup gun
   • Striekanie

    Pištoľ s pohárikom: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašovania: 2 - 3 bar.

    Podľa potreby postup po vyschnutí a medzibrúsení (P 320 - 600) zopakujte.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

    Zvyšný zmiešaný materiál nesmie vytvrdnúť v uzatvorenom balení.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pri prelakovávaní krycích náterov môže byť v prípade potreby pridaných 5% farebného laku. Farebný odtieň je potrebné v každom prípade vyskúšať.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Flow cup gun
   • Pištoľ s prietokovým pohárom

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Bežné lakovanie štýlom "mokré na mokré" ako v prípade rozpúšťadlových lakov vo vysokom lesku v tomto prípade nie je možné.

    Nalakované plochy vo vodorovnej polohe obráťte a ďalej spracovávajte až po 12 hodinách schnutia (zabránite tak vzniku reakčnej peny).

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.