• Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
 • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
  • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)
  • Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)

  Č. výrobku 416125

  Odtieň: Špeciálne odtiene* | 4161
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For professional users only
  • Na farbenie dreva v procese namáčania, ponárania a tlakovej impregnácie pre stavebné a záhradné drevo

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Žiadne usadzovanie farbív rozpustných vo vode
  • Intenzívne sfarbenie
  • Vodou riediteľné.
  • Obmedzená svetlostálosť
  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C
   • Do hotového roztoku ochranného prostriedku pridajte 0,3 - 0,5 % za stáleho miešania v závislosti od požadovanej intenzity farby.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred umiestnením dreva v exteriéri je nevyhnutné dodržať čas potrebný na fixáciu solí, aby sa zabránilo opadávaniu farebných zložiek, ktoré ešte úplne nevyschli.

    Farebné drevo nepoužívajte na miestach, kde by mohlo dôjsť k oderu alebo znečisteniu omietky, svetlého muriva, dlažby a oblečenia.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Dipping basin
   • Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.