• 0000321001 AQUA KWP 841

  Č. výrobku 321001

  Odtieň:
  Aqua KWP-841-Kalk- & Wischpaste | 3210
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Approx. 1.13 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for stairs
  • for wood floors
  • for interior doors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri
  • Nábytok & interiérové vybavenie
  • Drevené podlahy a schody
  • Štruktúrované ihličnaté drevo
  • Pre dreviny s otvorenými pórmi, ako je dub alebo jaseň

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Pripravená na použitie
  • Intenzívna farebnosť
  • Mierny zápach
  • Dlhá otvorená doba spracovania pri nadpájaní (pri veľkých plochách)
  • Rýchle schnutie
  • Jednoduché zbrúsenie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Vykartáčujte póry.

    Štruktúra mäkkých drevín.

    Ak sa PUR alebo Aqua nátery používajú na farebnom podklade, potom ich zafarbite pomocou Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006. Po tomto kroku celý povrch dôkladne napenetrujte požadovaným náterovým systémom.

    Ak používate HWS-112 ako ochranný náter na farebný podklad, zafarbite ho pomocou OB-008 a potom ho natrite HWS-112.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Non-fuzzing cotton cloth
   • By brush/By roller/Flow cup gun
   • Filling knife
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.

    Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Špachtľovanie alebo vtieranie

    Po zaschnutí odstráňte prebytky medzibrúsením P 240 - 320.

    Utesnite vhodným systémovým produktom.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 1 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Non-fuzzing cotton cloth
   • By brush/By roller/Flow cup gun
   • Filling knife
   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.