©

Všeobecné pokyny na spracovanie lakov Aqua

Vodné laky sú správnou voľbou pre mnohé aplikácie.

Všeobecné pokyny na spracovanie

Vodné laky môžu byť správnou voľbou pre mnohé aplikácie, ak sa dodržia nasledujúce body:

 • Lakovacie nástroje by mali byť chránené proti korózii, základné diely by mali byť z ušľachtilej ocele.
 • Veľkosť dýzy, vzduchová klapka rozprašovača, systémy na vedenie materiálu, ako aj striekacia technika sa musia prispôsobiť vodným lakom. Zásobovanie stlačeným vzduchom pre striekacie prístroje by malo byť zabezpečované technicky čistým vzduchom.
 • Prístroje, ktoré sa striedavo používajú s lakmi obsahujúcimi rozpúšťadlo, by sa mali dôkladne vyčistiť a presieťovať prostriedkom Umnetzer UN-894. Zaschnuté zvyšky sa rozpustia čistiacim koncentrátom Aqua RK-898.
 • Teplota vzduchu a materiálu, ako aj diely, na ktoré sa má naniesť vrstva, by pri spracovaní mali byť temperované na 18 až 25 °C. Pri skladovaní a preprave vodných lakov by nemalo dôjsť k poklesu teploty pod 5 °C.
 • Drevo by malo mať vlhkosť 8 – 12 % a vzduch relatívnu vlhkosť 45 – 65 %.
 • Na dobré preschnutie po presušení odporúčame prostredníctvom prúdu vzduchu odstrániť vodnú paru vystupujúcu z vrstvy laku. Táto metóda, ktorú je možné jednoducho realizovať pomocou ventilátorov, často postačuje na dosiahnutie krátkej doby schnutia.
 • Vodné laky by sa mali aplikovať iba v uvedených množstvách, pretože pri príliš hrubej vrstve sa sušenie značne oneskorí a môžu vzniknúť porušenia povrchu (silné napučanie dreva, zvýšená miera uzatvárania prachu, trhliny z vysušenia, narušený rozliv). Laky Aqua Remmers majú vyšší obsah tuhých telies ako porovnateľné laky na báze rozpúšťadiel, a preto sa aplikujú v tenšej vrstve, čo vedie k úspore materiálu.
 • Zaschnuté zvyšky laku, napr. na vylievacej hubici nádoby sa vo vodných lakoch nerozpustia. Materiál sa vždy musí spracovávať vhodným sitkom.
 • Obrúsenie surového dreva a prebrúsenie laku by malo byť jemnejšie. Výber drevených materiálov, na ktoré sa má naniesť vrstva, by sa mal posúdiť s ohľadom na správanie pri napúčaní. Platí to predovšetkým pre MDF dosky.
 • Laky Aqua Remmers preukázali v priebehu vývoja čoraz lepšie opálenie dreveného podkladu. Matný vzhľad mokrého filmu laku následne transparentne vyschne.
 • Pri použití vodného tužidla H-480 v príslušných lakoch Aqua sa okrem dôkladného zapracovania pomocou patentového disperzéra (výr. č. 474701/474702) a príp. riedenia vodou musí dodržať predovšetkým doba spracovateľnosti. Namiešané zvyšky materiálu nesmú vytvrdnúť v uzatvorených nádobách.