Modern house concrete©

Odvetvie výroby montovaných domov

Trendy a farebné kombinácie budúcnosti

Vašou pridanou hodnotou je naša ctižiadostivosť!

Práve v architektúre montovaných domov je rozhodujúci výber správnej kombinácie farebných odtieňov, napr. okien, dverí a povrchov z profilového dreva, pretože tie majú oveľa dlhšiu životnosť ako napríklad módne trendy a rozmanitosť farebných odtieňov, ako aj vedomé farebné stvárnenie znamená rozhodujúci predajný argument.

Farebnosť rôznych stavebných prvkov určuje vo vysokej miere nielen vzhľad vašej architektúry, ale aj dojem, ktorý zanechá. Medzi svetlou a tmavou, aktívnou a pasívnou, ako aj teplou a studenou je napätie farebného stvárnenia.

Práve preto by pri voľbe použitého farebného odtieňa a dreva ako hlavného nosného materiálu mala hlavnú úlohu hrať farebnosť, najmä čo sa týka špecifikácie výkonu pre stavebníkov.

Túto rozmanitosť farebného stvárnenia vám chceme poskytnúť práve preto, aby sme vás aktívne podporili pri úprave životných priestorov vašich zákazníkov tak, aby sa každý z nich vo svojom dome cítil uvoľnene a bezpečne.

Trendy a perspektívne farebné kombinácie, jemne dávkované a zosúladené s možnosťami vašej architektúry montovaných domov, sú cielenými opatreniami, ktoré podporujú predaj, a to bez kompromisov v oblasti kvality a životnosti našich produktov.

V úzkej spolupráci s vašimi architektmi a dizajnérmi vám radi inovatívne poradíme pri voľbe farebného odtieňa kolekcie a zosúladíme ju s vaším dodávateľom tak, aby na vašich objektoch bola zabezpečená dokonalá jednotnosť farebných odtieňov.

Kombinácia rozmerovo nestálych, obmedzene stálych a stálych stavebných dielov z rôznych druhov dreva a rôznych aplikačných postupov si vyžaduje vzájomne úzko zosúladené systémové komponenty a jasnú dokumentáciu, ktorú pre vás vypracujeme, aby sme zaručili dokonalé spojenie priemyselných a manuálnych systémov povrchových úprav.

Dodržanie vašej exkluzívnej kolekcie farebných odtieňov u vás a u vášho dodávateľského podniku zabezpečíme vďaka intenzívnej starostlivosti na mieste, zapracovaniu a permanentnej kontrole výrobných procesov.

Neustály dialóg medzi vami a vaším dodávateľom je pre nás zo spoločnosti Remmers rozhodujúcim kritériom, aby sme sa neuspokojili len so stavom techniky, ale aby sme včas podchytili a aplikovali nové smery a trendy a dokázali uspokojiť vás a vašich stavebníkov.

Od staticky namáhaného stavebného dielu až po produkty náterovej kvality pre vašich zákazníkov, školenia v dôležitých oblastiach a nepretržitý vývoj noviniek v našich laboratóriách vám poskytneme inovatívnu a najmä individuálnu starostlivosť, akú vám môže ponúknuť iba rodinný podnik.