©

Odborné vedomosti pre remeselníkov

Rozsiahle informácie a aktuálne odborné vedomosti na tému drevo

Rozsiahle informácie a aktuálne odborné vedomosti na tému drevo a jeho prirodzení nepriatelia. Ochrana dreva pred vodou a jeho stálosť. Profitujte z našich odborných vedomostí.

Forest©

Právom obľúbený materiál

Drevo ako prírodný materiál

Prémiová ochrana po vzore prírody

Naše stromy sú vybavené prirodzenou ochranou dreva – kôrou. Tá drevo chráni pred vysušením a predovšetkým pred rozmanitými poveternostnými vplyvmi, ako je slnko, vietor, dážď, mráz a teplo.
Strom je cez korene zásobovaný všetkými dôležitými živinami, ktoré potrebuje pre rast a život. Prostredníctvom tohto zásobovacieho systému sa chráni život dreva stovky rokov a zároveň sa vytvára bezpečné prostredie pre ľudí a zvieratá.
Spoločnosť Remmers si vytýčila cieľ, že svojimi produktmi zabezpečí túto prirodzenú ochranu aj drevu použitému na výstavbu, a to v podobe vysoko vyvinutých náterových systémov.
Drevo so svojimi rôznorodými tisícnásobnými štruktúrami a farebnými odtieňmi vytvára podklad pre použitie nového sortimentu náterov na drevo pre remeselnú oblasť.

Prirodzení nepriatelia dreva

©

Vlhkosť
Drevo v exteriéri je pod neustálym vplyvom vlhkosti: dážď, rosa, kondenzovaná voda atď. zvyšujú vlhkosť, odparovanie ju znižuje. Následok: povrchové trhliny. Vlhkosť prenikajúca cez trhliny alebo v dôsledku difúzie musí drevo opäť opustiť, inak sa nahromadí pod povrchom, čím sa vytvorí živná pôda pre modranie a hnilobu spôsobujúcu rozklad dreva. Preto je dôležité zvoliť správnu povrchovú úpravu dreveného stavebného dielu.
Pri oknách a dverách je mimoriadne dôležitá takzvaná rozmerová stálosť stavebných dielov. Preto sa pri nich používajú hrubovrstvové lazúry: Povrchovou úpravou sa zabráni preniknutiu vlhkosti, aby stavebný diel vplyvom pohybov pri napúčaní a zmršťovaní nestratil tvar, pretože to by mohlo viesť napríklad k problémom s otváraním a zatváraním.
Pri takzvaných rozmerovo nestálych stavebných dieloch, ako sú drevené obklady a ploty, sa nedá celkom zabrániť vniknutiu vlhkosti napríklad cez čelné plochy alebo trhliny.

V tomto prípade je dôležité použiť difúzne otvorené nátery (napr. tenkovrstvové lazúry), aby drevo mohlo dýchať a vlhkosť v ňom sa mohla znížiť.

UV žiarenie

Slnko nezaťažuje drevené plochy iba svojím tepelným žiarením, ale aj ultrafialovým žiarením, ktoré preniká do dreva. V kombinácii so zrážkami dokáže v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov zmeniť farbu nechráneného dreva. To znamená, že drevo začne vyzerať striebrosivo.
Jeho povrch sa rozruší, vytvoria sa na ňom jemné, vzpriamene stojace drevené vlákna a začne strácať na pevnosti. Zväčša neželanej zmene farby a povrchu sa dá zabrániť tým, že sa použijú pigmentované povrchové úpravy.
Polomatná strednovrstvová lazúra Aqua MSL-45/sm v bezfarebnom UV+ odtieni teraz po prvýkrát ponúka možnosť natrieť drevo v exteriéri bez farebného odtieňa a vďaka vysokoúčinným UV blokátorom oddialiť jeho zosivenie.

Riasy
Predovšetkým v zalesnených oblastiach alebo v oblastiach s veľkým počtom stromov tieto nižšie organizmy spôsobujú zozelenanie a zhoršenie vzhľadu dreva v exteriéri.

Modranie
Modranie spôsobujú takzvané huby sfarbujúce drevo a javí sa ako čierno-modrasté sfarbenie. Modranie drevo nezničí, iba zhorší jeho vzhľad. Modranie sa však považuje za vstupnú bránu pre drevokazné huby (hniloba), pretože perforuje steny buniek a umocňuje príjem vody (kapilaritu).

Hniloba
Hniloba je najnebezpečnejšou formou škodlivých húb. Ničí štruktúru dreva. Drevo stráca stabilitu, čiže spráchnivie.

Drevokazný hmyz
Okrem drevo sfarbujúcich a ničiacich húb majú na drevo zálusk aj živočíšni škodcovia. Fúzač krovový je napríklad jedným z najnebezpečnejších drevokazných hmyzov mierneho pásma a napáda predovšetkým ihličnaté dreviny.
Vajíčka kladie do vzniknutých trhlín a jeho larvy hryzú prednostne vonkajšie vrstvy. Poškodzovanie prebieha podľa rovnakej schémy aj pri ostatných drevokazných hmyzoch, hmyz kladie vajíčko do dreva alebo naň. Z vajíčka sa vyliahne larva, samotný ničiteľ dreva.

Trvácnosť drevín

Kedy použiť zušľachtenie dreva a kedy dodatočnú ochranu?

V závislosti od trvácnosti použitej dreviny je možné rozhodnúť o nutnosti chemickej ochrany dreva v exteriéri. Pri veľmi trvácnych a trvácnych drevinách spravidla vystačí zušľachtenie pomocou produktov neobsahujúcich biocídy. Priemerne trvácne až netrvácne dreviny potrebujú dodatočnú chemickú ochranu dreva, napr. proti modraniu a hnilobe. Klasifikácia drevín sa vzťahuje iba na jadrové drevo. Bežné dreviny však spravidla obsahujú aj podiel splintového dreva, ktoré je všeobecne považované za netrvácne. Takéto drevo by sa preto v exteriéri nemalo používať bez chemickej ochrany.

Konštrukčná ochrana dreva

Vlhkosti neposkytnúť žiadnu prienikovú plochu

Trvalé zaťaženie vlhkosťou je hlavnou príčinou vzniku drevosfarbujúcich a drevokazných húb. Na vylúčenie tejto príčiny v čo najväčšej miere by sa drevené stavebné diely v exteriéri mali konštruovať tak, aby sa podľa možnosti zabránilo ich kontaktu s vodou. Ak to nie je možné, malo by sa zabezpečiť to, aby drevo mohlo opäť rýchlo vyschnúť. Zabrániť treba aj stojacej vode na drevených konštrukciách. Opatrenia v zmysle konštrukčnej ochrany dreva sú napr. dostatočne veľké presahy striech, zabránenie priamemu kontaktu so zemou (Zohľadnite striekajúcu vodu!), zošikmené plochy, zaoblené hrany a prekrytie vodorovných plôch. Pre ešte vyššiu úroveň ochrany sa drevo pred dekoratívnym náterom môže na želanie impregnovať úradne schváleným prostriedkom na ochranu dreva (napr. Holzschutz-Grund).

Upozornenia pre spracovanie, najmä pre moderné produkty na báze vody

Povrchové úpravy dreva na báze vody sa dnes používajú všade. Keď sa dodržia nasledujúce body, docieli sa optimálny výsledok.

  • Všeobecné zaobchádzanie a aplikácia
  • Vhodné nástroje a čistenie
  • Okolité podmienky a podmienky schnutia
  • Priľnavosť na starých náteroch
  • Brúsenie
  • Riedenie
  • Izolačný účinok