©

Odborné vedomosti

Rozsiahle informácie a aktuálne odborné vedomosti na tému drevo

Rozsiahle informácie a aktuálne odborné vedomosti na tému drevo a jeho prirodzení nepriatelia. Ochrana dreva pred vodou a jeho stálosť. Profitujte z našich odborných vedomostí.

©

S produktmi Remmers trvalo udržateľné a bezpečne ošetrované

Drevo ako prírodný materiál

Prémiová ochrana po vzore prírody

Človek sa v okolí tohto materiálu cíti veľmi dobre. Poprední architekti a konštruktéri dnes pri stvárňovaní záhrad a stavieb, a to predovšetkým aj pri stvárňovaní interiéru, uprednostňujú drevo ako teplý stavebný materiál, ktorý sa spája s prírodou. Útulnosť zabudovaného dreva a nezameniteľnosť sú dôvodom pre zvýšenú mieru používania. Naše stromy sú vybavené prirodzenou ochranou dreva – kôrou. Tá drevo chráni pred vysušením a predovšetkým pred rozmanitými poveternostnými vplyvmi, ako je slnko, vietor, dážď, mráz a teplo. Strom je cez korene zásobovaný všetkými dôležitými živinami, ktoré potrebuje pre rast a život.
Spoločnosť Remmers si už dávnejšie vytýčila cieľ, že svojimi produktmi zabezpečí túto prirodzenú ochranu aj zabudovanému drevu v podobe vysoko vyvinutých náterových systémov. Drevo so svojimi najrozmanitejšími, tisícnásobnými štruktúrami a farebnými odtieňmi vytvára základ pre použitie nového klasického sortimentu, pozostávajúceho z lazúr, krycích farieb a olejov, ktorý zakúpite v dobrej špecializovanej predajni.
S novými produktmi [eco] integrovanými v celkovom sortimente sa spoločnosť Remmers hlási k ekologickej zodpovednosti, ktorá je trvalo udržateľná pre ľudí a životné prostredie.

Prirodzení nepriatelia dreva

©

Drevo v exteriéri je pod neustálym vplyvom vlhkosti: dážď, rosa, kondenzovaná voda atď. zvyšujú vlhkosť, odparovanie ju znižuje. Následok: povrchové trhliny. Vlhkosť prenikajúca cez trhliny alebo v dôsledku difúzie musí drevo opäť opustiť, inak sa nahromadí pod povrchom, čím sa vytvorí živná pôda pre modranie a hnilobu spôsobujúcu rozklad dreva.
Preto je dôležité zvoliť správnu povrchovú úpravu dreveného stavebného dielu.

  • Pri oknách a dverách je mimoriadne dôležitá takzvaná rozmerová stálosť stavebných dielov. Preto sa pri nich používajú hrubovrstvové lazúry: Povrchovou úpravou sa zabráni preniknutiu vlhkosti, aby stavebný diel vplyvom pohybov pri napúčaní a zmršťovaní nestratil tvar, pretože to by mohlo viesť napríklad k problémom s otváraním a zatváraním.
  • Pri takzvaných rozmerovo nestálych stavebných dieloch, ako sú drevené obklady a ploty, sa nedá celkom zabrániť vniknutiu vlhkosti napríklad cez čelné plochy alebo trhliny. V tomto prípade je dôležité použiť difúzne otvorené nátery (napr. tenkovrstvové lazúry), aby drevo mohlo dýchať a vlhkosť v ňom sa mohla znížiť.

Slnko nezaťažuje drevené plochy iba svojím tepelným žiarením, ale aj ultrafialovým žiarením, ktoré preniká do dreva. V kombinácii so zrážkami dokáže v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov zmeniť farbu nechráneného dreva. To znamená, že drevo začne vyzerať striebrosivo. Jeho povrch sa rozruší, vytvoria sa na ňom jemné, vzpriamene stojace drevené vlákna a začne strácať na pevnosti. Zväčša neželanej zmene farby a povrchu sa dá zabrániť tým, že sa použijú pigmentované povrchové úpravy. UV+ lazúra v bezfarebnom odtieni teraz po prvýkrát ponúka možnosť natrieť drevo v exteriéri bez farebného odtieňa a vďaka vysokoúčinným UV blokátorom oddialiť jeho zosivenie dreva.

Riasy
Predovšetkým v zalesnených oblastiach alebo v oblastiach s veľkým počtom stromov tieto nižšie organizmy spôsobujú zozelenanie a zhoršenie vzhľadu dreva v exteriéri. HK lazúra je nastavená algicídne a zabraňuje predčasnému zozelenaniu.

Modranie
Modranie spôsobujú takzvané huby sfarbujúce drevo a javí sa ako čierno-modrasté sfarbenie. Modranie drevo nezničí, iba zhorší jeho vzhľad. Modranie sa však považuje za vstupnú bránu pre drevokazné huby (hniloba), pretože perforuje steny buniek a umocňuje príjem vody (kapilaritu).

Hniloba
Hniloba je najnebezpečnejšou formou škodlivých húb. Ničí štruktúru dreva. Drevo stráca stabilitu, čiže spráchnivie.

Drevokazný hmyz
Okrem drevo sfarbujúcich a ničiacich húb majú na drevo zálusk aj živočíšni škodcovia. Fúzač krovový je napríklad jedným z najnebezpečnejších drevokazných hmyzov mierneho pásma a napáda predovšetkým ihličnaté dreviny.
Vajíčka kladie do vzniknutých trhlín a jeho larvy hryzú prednostne vonkajšie vrstvy. Poškodzovanie prebieha podľa rovnakej schémy aj pri ostatných drevokazných hmyzoch, hmyz kladie vajíčko do dreva alebo naň. Z vajíčka sa vyliahne larva, samotný ničiteľ dreva.

Trvácnosť drevín

Kedy použiť zušľachtenie dreva a kedy dodatočnú ochranu?

V závislosti od trvácnosti použitej dreviny je možné rozhodnúť o nutnosti chemickej ochrany dreva v exteriéri. Pri veľmi trvácnych a trvácnych drevinách spravidla vystačí zušľachtenie pomocou produktov neobsahujúcich biocídy. Priemerne trvácne až netrvácne dreviny potrebujú dodatočnú chemickú ochranu dreva, napr. proti modraniu a hnilobe. Klasifikácia drevín sa vzťahuje iba na jadrové drevo. Bežné dreviny však spravidla obsahujú aj podiel splintového dreva, ktoré je všeobecne považované za netrvácne.
Takéto drevo by sa preto v exteriéri nemalo používať bez chemickej ochrany.

Konštrukčná ochrana dreva

Vlhkosti neposkytnúť žiadnu prienikovú plochu

Trvalé zaťaženie vlhkosťou je hlavnou príčinou vzniku drevosfarbujúcich a drevokazných húb. Na vylúčenie tejto príčiny v čo najväčšej miere by sa drevené stavebné diely v exteriéri mali konštruovať tak, aby sa podľa možnosti zabránilo ich kontaktu s vodou. Ak to nie je možné, malo by sa zabezpečiť to, aby drevo mohlo opäť rýchlo vyschnúť. Zabrániť treba aj stojacej vode na drevených konštrukciách. Opatrenia v zmysle konštrukčnej ochrany dreva sú napr. dostatočne veľké presahy striech, zabránenie priamemu kontaktu so zemou (Zohľadnite striekajúcu vodu!), zošikmené plochy, zaoblené hrany a prekrytie vodorovných plôch. Pre ešte vyššiu úroveň ochrany sa drevo pred dekoratívnym náterom môže na želanie impregnovať úradne schváleným prostriedkom na ochranu dreva (napr. Holzschutz-Grund).

Všeobecné pokyny na spracovanie

  • Nástroje
  • Príprava práce
  • Spracovanie