Competence Center Wood Surface©

Kompetenčné stredisko pre drevené povrchy

Kontrola všetkých dôležitých remeselných a priemyselných aplikačných procesov, ako aj lakovacích systémov v reálnych podmienkach

Naše kompetenčné stredisko

Od slávnostného otvorenia na jeseň 2014 reprezentuje kompetenčné stredisko pre drevené povrchy silné stránky spoločnosti Remmers GmbH: profesionálne kvalitné produkty a zákaznícky servis šitý na mieru. Po 18-mesačnej dobe výstavby a investícii približne tri milióny eur nezostanú žiadne želania nesplnené. Rozsiahle technické vybavenie ponúka viac ako 500 návštevníkom ročne náhľad na najnovšie technológie, ako aj neustále aktualizovanú a rozširovanú aplikačnú techniku.

Našim obchodným partnerom tým umožňujeme rozhodujúce konkurenčné výhody: nielenže je možné otestovať výrobné procesy v reálnych podmienkach a optimalizovať ich, ale je posúdiť najnovšie technologické zariadenia priamo v nasadení. Inovatívna priestorová technika pritom umožňuje doladiť všetky zákaznícke parametre a simulovať reálne požiadavky na produkty na povrchovú úpravu. Cieľom je zabrániť chybným investíciám pri plánovanom obstarávaní a môcť vykonávať potrebné úpravy priamo na mieste.

Okrem technického centra s rozlohou takmer 800 štvorcových metrov ponúka Villa Kösters, ktorá je pričlenená k budove, školiace miestnosti s dostatočnou kapacitou na semináre Akadémie Bernharda Remmersa, ale aj na individuálne školenia zákazníkov a obchodných partnerov. Táto kombinácia aplikačnej technológie, zákazníckeho servisu a ponuky školení slúži na prenos vedomostí medzi vedcami, profesionálnymi lakovačmi a priemyselnými partnermi.

Kompetenčné stredisko pre drevené povrchy

Zariadenia v kompetenčnom stredisku

V kompetenčnom stredisku pre drevené povrchy je vystavených a neustále testovaných viac ako 15 strojov. Rôzni výrobcovia tu majú možnosť prezentovať svoje stroje, získať vďaka tomu nových zákazníkov, alebo aj opätovne presvedčiť existujúcich zákazníkov o svojich kvalitách. Vďaka množstvu strojov je zabezpečené, že naši zákazníci v každej veľkostnej kategórii získajú aplikačno-technickú podporu.

Okrem iného je tu možné znázorniť nasledujúce (aplikačné) procesy:

 • príprava dreva pomocou širokopásových brúsok,
 • simulácia rôznych postupov pri sušení,
 • infračervené sušenie pre laky Aqua,
 • procesy klasického (ručného) striekania,
 • priemyselné lakovanie s UV plochou linkou (valcovanie),
 • striekacie automaty,
 • lakovanie pomocou 6-osového lakovacieho robota.

 • Širokopásová brúska s plochými dielmi
 • Kefová brúska na profilové prvky
 • Ručná lakovacia kabína s regulovanou filtračnou jednotkou privádzaného vzduchu
 • Odprašovacie zariadenie na drevený prach s pripojeným brúsnym stolom
 • Traverzová prepravná jednotka na drevené okenné rámy
 • Zaplavovacie zariadenie na drevené okenné rámy
 • Plnoautomatický 6-osový lakovací robot s 3D rozpoznávaním dielov v uzavretej lakovacej kabíne
 • Uzavreté sušiace zariadenie na laky na báze vody

Naši partneri

V našom Centre kompetencie nájdete zariadenia od rôznych výrobcov. Vďaka dobrej spolupráci s rôznymi výrobcami zariadení sa strojový park neustále dopĺňa, optimalizuje a podľa možnosti prispôsobuje podľa individuálnych želaní zákazníkov.

©

Všetko pod jednou strechou

Kompetenčné stredisko pre priemyselné laky

Naše Kompetenčné stredisko pre priemyselné laky je viac ako len technické centrum. Na ploche viac ako 2 500 m2 spája tri najdôležitejšie oblasti našej každodennej práce: výskum a vývoj, zákaznícky servis a prezentáciu produktov, ako aj školenia a ďalšie vzdelávanie.

Viac informácií