©

Impregnácia stavebného dreva ponáraním

Optimálna bezpečnosť v kombinácii so stavebnými konštrukčnými opatreniami

Aj po novom vydaní DIN 68800 je pre spoločnosť Remmers prvoradé používanie serióznych chemických prostriedkov na ochranu dreva a maximálna bezpečnosť, a to najmä v oblasti stavebného dreva! Obzvlášť hospodárne prostriedky na ochranu dreva série Adolit BQ na aplikáciu namáčaním pritom v kombinácii s stavebnými konštrukčnými opatreniami poskytujú optimálnu bezpečnosť.

©

Fakty o novej norme DIN 68800

  • Pomocou väčšiny konštrukčných opatrení nie je možné zabrániť napadnutiu.
  • Technicky sušené drevo môže byť napadnuté hmyzom a hubami.
  • Aplikácia prostriedkov na ochranu dreva v spojení s konštrukčnými opatreniami poskytuje optimálnu bezpečnosť, a to aj pre latovanie na streche a stenách.
  • Používanie prostriedkov na ochranu dreva je výslovne dovolené v zmysle aktuálnej legislatívy a normy DIN 68800.

Záruka a riziko

  • Obmedzenie cieľa ochrany na stabilitu (ochrana pred stavebnými škodami) nevedie nutne k zániku záruky v zmysle zmluvného práva.
  • Za dielo, ktoré nie je bez nedostatkov, ručí dodávateľ, norma mu neposkytuje ochranu.
  • Opatrenia bez prostriedkov na ochranu dreva môžu predstavovať veľké ekonomické riziko.
  • Vykonávané opatrenia na ochranu dreva si bezpodmienečne dohodnite s objednávateľom v písomnej forme.