©

Dočasná ochrana pred plesňami a modraním

Dočasná ochrana guľatiny a reziva

©

Čerstvé drevo – raj pre plesne a huby

Aktuálna norma DIN 68800 o ochrane dreva sa v súvislosti s pravdepodobnosťou napadnutia hubami zaoberá drevokaznými hubami (hnilobou).
Čo však s hubami, ktoré síce nezničia drevo, ale môžu spôsobiť viditeľné sfarbenie alebo dokonca neviditeľný a nezdravý porast? Myslíme tým huby a plesne. V norme DIN 68800 sa k tomu v časti 1, bod 1 Oblasť použitia uvádza nasledovné: „Táto norma neupravuje dočasnú ochranu guľatiny a reziva pred hubami spôsobujúcimi sfarbenie dreva po narezaní vrátane skladovania pred spracovaním.“

Čo je dôležité vedieť o plesniach

Plesne sa môžu vyvinúť aj na suchom dreve, ak sa zvýši vlhkosť na povrchu dreva v dôsledku zvýšenej vlhkosti vzduchu, resp. stavebnej vlhkosti. Pokyny na zabránenie plesniam sa nachádzajú
napríklad v technickom liste Zabránenie napadnutiu vonkajších náterových plôch plesňami spoločnosti DGfH (Nemecký drevársky výskumný ústav).

Plesne si teda nevyžadujú vysokú vlhkosť dreva, ako to poznáme u hnilobných húb, ale postačuje im vysoká relatívna vlhkosť okolitého vzduchu. To automaticky vedie k nárastu vlhkosti na povrchu dreva. Za určitých okolností sa tým otvoria vstupné miesta pre plesne. Príklad: Na stavbu sa použijú technicky sušené stavebné dreviny (okrem iného konštrukcie z vrstveného lepeného dreva, strešné laty) s vlhkosťou dreva 15 %.

Vo dobrej viere v technické sušenie sa mnohí rozhodnú vynechať preventívnu chemickú ochranu proti hmyzu a hnilobným hubám. Následné položenie poteru a omietanie však v novostavbe vedie k nadmernej relatívnej vlhkosti vzduchu a drevené povrchy sú ako organický materiál vynikajúcim materiálom pre napadnutie plesňami.

Keď dielo má nedostatky (napadnutie plesňami spĺňa túto skutkovú podstatu), zhotoviteľ diela je nimi konfrontovaný. Príčinná súvislosť s vplyvom iného remesla (napr. položením poteru) je pritom samozrejme druhoradá.

©

Čo je možné spraviť proti tomu?

Prevencia je lepšia ako stratiť reč pri prebierke. Schodnú cestu predstavuje časovo obmedzená ochrana pred hubami spôsobujúcimi modranie a plesňami. Adolit BS 3 ponúka dočasnú (čiže časovo obmedzenú) ochranu pred určitými druhmi húb. Tento produkt je registrovaný na nemeckom Spolkovom úrade pre ochranu zdravia pri práci a pracovné lekárstvo (BAuA) pod číslom N-57877, a preto sa môže používať. Spracovanie sa uskutočňuje namáčaním s koncentráciou spravidla do 3 % (presné hodnoty určí aplikačná technika).
Nedopusťte, aby sa staveniská stali bojovou arénou pre právnikov. Konajte preventívne!