Divízia ochrany podláh a stavieb

Obchodno-technickí poradcovia

Key account manager - Flooring

Ing. Tomáš Ďuroška

Tel.: +421 902 683 333

E-mail: duroska@remmers.sk

Key account manager - Crete

Ing. Peter Smieško

Tel.: +421 917 198 659

E-mail: smiesko@remmers.sk