Dôsledné servisné výkony

Efektívne systémové riešenia, vypracované do najmenšieho detailu

hand-shake drawing©

Nemecko – servisná púšť?

To v žiadnom prípade neplatí pre spoločnosť Remmers a jej efektívne, až do najmenšieho detailu vypracované systémové riešenia pre výstavbu montovaných domov.

Spoločnosť Remmers ponúka svojim zákazníkom vždy vhodnú kvalitu náterov a okrem toho ďalšie produkty Aidol pre rozmanité oblasti použitia – aby sa pri manuálnom spracovaní po montáži alebo pri neskoršej renovácii zaručila nemenná kvalita povrchu a presnosť farebného odtieňa.

Prostredníctvom našej logistiky špeciálnych farebných odtieňov a vďaka najmodernejším miešacím strojom sme stavebníkom príslušného výrobcu alebo dodávateľom montovaných domov vždy schopní čo najskôr poskytnúť vhodný a farebne zosúladený náterový produkt.

V našich servisných centrách Remmers sú všetky požadované štandardné alebo vaše exkluzívne individuálne špeciálne farebné odtiene ihneď dostupné vďaka servisu miešania farieb na báze vody alebo rozpúšťadla.

Naše servisné centrá Remmers sa momentálne nachádzajú v Berlíne, Hamburgu, Heidelbergu, Mníchove a Löningene.

Vaši stavebníci si v nich farebný odtieň môžu vyzdvihnúť sami alebo si farebný odtieň uvedený v opise stavby môžu kedykoľvek objednať prostredníctvom našej zásielkovej služby.