©

Chemická ochrana dreva

Ochrana pred poveternostnými podmienkami a inými vplyvmi

Rozdelenie na dve oblasti použitia

1. Nosné a/alebo výstužné stavebné diely (napr. krokvy)

DIN 68800 – Časť 3 – Preventívna chemická ochrana dreva pre nosné a/alebo výstužné stavebné diely. V tejto norme sú špecifikované záväzne požadované opatrenia na ochranu dreva pre nosné stavebné diely s ohľadom na odvrátenie poškodení stavby pri výskyte ohrozenia, napr. stavebného dreva.

Potrebné chemické opatrenia dopĺňajú stavebné opatrenia a riadia sa podľa tried ohrozenia. Príslušná metóda nanášania produktu Remmers sa vyberá v závislosti od triedy ohrozenia.

Poznámka: ak pri staticky namáhaných stavebných dieloch chcete upustiť od chemickej ochrany dreva, príslušná konštrukcia sa zásadne musí posúdiť podľa príručky súborov pravidiel normy DIN 68800, časť 2 (Konštrukčná ochrana dreva). Predpokladom pre upustenie od chemických prostriedkov na ochranu dreva sú stavebné opatrenia definované v norme DIN 68880,
časť 2.

2. Povrchové úpravy na drevo a drevené materiály podľa normy DIN EN 927-1

Látky povrchových úprav a systémy povrchových úprav na drevo v exteriéri rozdeľuje norma DIN EN 927-1 podľa aplikačných stupňov. V závislosti od danej oblasti použitia sa rozhoduje na základe použitia, ošetrovania a renovácie príslušných stavebných dielov. Dôležitou funkciou každého produktu Remmers je zníženie miery prenikania vody, pri ktorom ide o zabránenie striedaniu vlhkosti, a tým napučaniu a zmršťovaniu dreva.

Dodatočná informácia: podľa kategórií použitia a podmienok namáhania uvedených v norme DIN EN 927-1 sú výkonové kritériá pre systémy povrchových úprav dreva v exteriéri určené a definované v norme DIN EN 927-2.

Vďaka úspešne vykonaným skúškam sú zdokumentované vynikajúce vlastnosti Induline Premium-Coatings:

  • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom,
  • dlhšie intervaly renovácie,
  • optimálna priľnavosť za mokra,
  • veľmi dobrá ochrana pred UV žiarením,
  • vynikajúca regulácia vlhkosti,
  • minimálna náchylnosť na krehnutie a vysoká stabilita farieb.

©