rolling machine©

Aplikačné technológie

Individuálne lakovacie systémy a fundované kompetencie pri plánovaní zariadení

Povrchové úpravy sa v priemyselnej výrobe veľmi často aplikujú valcovaním alebo striekaním. V závislosti od objektu je potrebné zvládať najrozmanitejšie technológie od pištole s nádobou používanej v manufaktúre cez automatizované striekacie automaty po vysokokomplexné valcovacie linky. Postupy lakovania sa spravidla riadia procesom a bežia v spojení s lakovacími a sušiacimi zariadeniami. Firma Remmers Industrielacke vás podporí pri individuálnom výbere lakovacieho systému a okrem toho ponúka fundované kompetencie pri plánovaní zariadení.

Striekací automat

Striekacie automaty sa môžu použiť ako samostatné riešenie alebo riešenie doplnené o zosúladené zariadenia na predbežnú úpravu, čistenie, sušenie a dopravu ako kompletná lakovacia linka. Pre nemenne vysoký štandard kvality je pri lakovaní striekaním v lakovacom zariadení potrebné presné nastavenie nasledujúcich parametrov: vstupný tlak čerpadla, nastavovacieho riedidla a viskozity, tlaku materiálu, typu a prevodu čerpadla, dýzy/vzduchovej klapky/uhla nastavenia, tlaku rozprašovača, typu/počtu/vzdialenosti a rýchlosti pištolí, posuvu zariadenia, ako aj množstva nanášaného materiálu.

Aplikácia vylievaním

Vylievacie stroje sa používajú na aplikáciu kvapalných médií na plošné materiály, predovšetkým laku a disperzie. Využitie nájdu aj pre glej a lepidlo, ako aj pre lakovacie systémy s obsahom rozpúšťadiel a bez obsahu rozpúšťadiel. Okrem toho sú mimoriadne vhodné pre problematické médiá s vysokou viskozitou, vysokým podielom pigmentov, vodné médiá a systémy vytvrdzovania žiarením.

  • Vylievaný film bez pásov a trhlín vďaka patentovanému vylievaciemu systému
  • Najmenšie množstvá nanášanej vrstvy a vylievaný film bez tolerancie
  • Rýchle čistenie vďaka modulovým konštrukčným skupinám
  • Flexibilne použiteľný vďaka voliteľným čerpadlám a plniacim systémom

rolling machine ©

Aplikácia valcom

Lakovanie valcom sa používa na jednostranné nanášanie cirkulujúcich látok povrchových úprav zhora na rovné obrobky. Materiál povrchovej úpravy sa pritom prenesie z rotujúceho gumového valca na povrch obrobku. Obrobok je na spodnej konštrukcii prepravovaný cez valcovací stroj pomocou prepravného pásu. Pás a nanášacie valce sa pritom pohybujú rovnakou rýchlosťou (posuvom). Prostredníctvom nastaviteľnej medzery medzi nanášacím valcom a dávkovacím valcom sa dajú nastaviť požadované množstvá nanášanej vrstvy laku. Dodatočne je možné regulovať rýchlosť a smer otáčania (synchrónny pohyb – protismerný pohyb) dávkovacieho valca. Množstvá nanášanej vrstvy sa okrem toho dajú regulovať jemnejšie. Pre viacvrstvové, bezfarebné alebo farebné lakovanie môžu byť v lakovacom zariadení zostavené viaceré lakovacie valce. K lakovaciemu zariadeniu okrem valcových nanášacích strojov na aplikáciu moridiel a lakov patria aj príslušné sušiace a vytvrdzovacie zariadenia.

Certifikácia inštitútu eco

Naša viacvrstvová štruktúra UV systému pre parkety, pozostávajúca z produktov Hydro-UV-Primer, UV-Acryl-Spezialgrund, UV-SIS-Grund, ako aj UV-Acryl-Parkett-Decklack, bola inštitútom eco podrobená ekologickému testovaniu produktov a certifikovaná. Dodržali sme všetky hranice určené v testovacích kritériách. Predovšetkým pritom ide o analýzy emisií a obsahových látok.

Protokol na prečítanie

©

Zaujímavosť: Nadstavby pre priamu a digitálnu tlač

V oblasti nadstavieb pre priamu a digitálnu tlač disponujeme najnovšími technológiami a technickou odbornosťou. Tlačiarenské stroje sa pritom môžu integrovať do existujúcich plochých liniek. Stroj na priamu tlač na mieste lakovacieho valca v priebežnom procese doplňuje technologickú výkonnosť.

Okrem takmer nekonečných možností v oblasti digitálnej tlače priama tlač ponúka aj veľký priestor na kreativitu dizajnu a individualizáciu. Tak je možné realizovať najrozmanitejšie vzory, ale aj plné odtiene. Výsledkom sú absolútne homogénne a prekrývajúce sa povrchy aj pri malých množstvách nanášanej vrstvy, čo je úplne v protiklade k striekacím nadstavbám.