Č. výrobku 538005

  PUR CL-241-Colorlack 4 in 1

  Výrazne pigmentovaný, dvojzložkový viacvrstvový lak (izolácia, plnič, farebný lak a vrchný náter) s veľmi vysokou odolnosťou proti poškriabaniu a integrovaným efektom proti odtlačkom prstov

  Odtieň: reinweiß (RAL 9010) | 5380
  Odtieň: reinweiß (RAL 9010) | 5380
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akryl
  Hustota (20 °C) 1,00 - 1,25 g/cm³ pre každý odtieň
  Zápach Typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Optimalizovaná priľnavosť na podkladové fólie a hrany ABS
  • Exkluzívne interiéry & obchodné priestory
  • Lak na sklo (v kombinácii s PUR GLA-820)
  • Lakovanie kovov (v kombinácii s UMA-824)
  • Masívne drevo a drevené materiály
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Kuchynský & kúpeľňový nábytok
  • Bezúchytkové nábytkové čelá

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Funkcie: Izolácia, plnič, farba a krycí náter
  • Nezanecháva odtlačky prstov na povrchu
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Svetlostály
  • Vysoká odolnosť proti poškriabaniu
  • Nesteká pri lakovaní v závesnej podobe
  • Odolný proti horúcej vode a vodným parám
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Vysoká plnivosť
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladoch
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

    MDF dosky: objemová hmotnosť >= 700 kg/m3

   • Prípravné práce

    Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

    Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

    Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

    Po aplikácii plniča vykonajte brúsenie so zrnitosťou P 240 - 320.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Nádobková pištoľ: tryska: 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 2 - 3 bar

    Bezprostredne pred nanesením ďalšej vrstvy vykonajte medzibrúsenie (P240 - 320).

    Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

    Reologické nastavenie umožňuje vysokú schopnosť tuhnutia, ale je sprevádzané oneskoreným, hladko napnutým povrchom v mokrej fáze, ktorý sa dosiahne najneskôr po priebežnom sušení. Opísaný efekt je obzvlášť výrazný pri aplikácii pomocou prietokovej pištole.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 3 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Odolnosť proti poškriabaniu a tendencia povrchu k vylešteniu pri mechanickom namáhaní silne závisia od zvoleného stupňa lesku: vyššie stupne lesku sú tu vo všeobecnosti odolnejšie ako extrémne matné nastavenia. V prípade zvýšeného, stáleho namáhania môže byť preto užitočný bezfarebný povlak.

    Aby sa dosiahla neobmedzená odolnosť proti poškriabaniu a minimalizovala sa tendencia lesknúť sa pri mechanickom namáhaní, odporúčame lakovať vhodnými svetlostálymi čírymi lakmi.

   • Schnutie

    Nízke teploty a vysoká vlhkosť spôsobujú predĺženie doby schnutia.

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
   • 100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

    V prípade certifikovaných nadstavieb si pozrite príslušný certifikát/osvedčenie o skúške pre aplikačné množstvá.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.