• Induline DW-625
  • Induline DW-625

  Č. výrobku 176405

  Induline DW-625

  Vodouriediteľná krycia medzivrstva a vrchný náter na vchodové dvere so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu a krémom

  Stupeň lesku
  Odtieň: weiß (RAL 9016) | 1764
  Odtieň: weiß (RAL 9016) | 1764
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo PU/akrylátové polyméry
  Hustota (20 °C) Cca 1,18 g/cm³ (RAL 9016/ Báza A) Cca 1,03 g/cm³ (báza C)
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný/hodvábne lesklý

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for exterior doors
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky: vchodové dvere
  • Medzivrstva a konečný náter

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Jednoduchý & hospodárny, 1-komponentný
  • Perfektná rozlievateľnosť
  • Nežltne a nekrieduje
  • Odolný proti poveternostným vplyvom
  • S ochranou proti poškriabaniu & odolnosťou proti krémom pri bežnom zaťažení
  • Vysoká odolnosť proti poškriabaniu
  • Povrchy nemajú sklon k vylešteniu
  • Odolný & trvácny vďaka špeciálnym polyuretánovým spojivám
  • Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
  • Kompatibilný s náterovými systémami Induline
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Pred použítím dobre premiešajte.

    Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Zaistite dobré vetranie.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

    Aby sa zabránilo prenikaniu farbív obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    V závislosti od zvoleného farebného odtieňa môže viskozita produktu citeľne kolísať. Tieto rozdiely sú podmienené množstvom pigmentov a spravidla majú len nepatrný vplyv na stabilitu.

    Najlepšie výsledky dosiahnete s tryskou 0,28 mm a tlakom 90 barov.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

    Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy

    Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² (plus straty pri striekaní) na jednu vrstvu
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 200 µm, hrúbka suchej vrstvy: 55 - 70 µm)

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Tesnenie:

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Výroba opravných lakov:

    Na korekciu menších poškodení laku (napr. počas montáže) zmiešajte výrobok s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Na čistenie a údržbu odporúčame použiť výrobok: Ošetrovacia sada na dvere.

    Ako opravný náter aplikujte výrobok Aqua DL-65-Decklack PU.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.