• Garden Wood Oils [eco]
  eco
  Product
  • Garden Wood Oils [eco]

  Č. výrobku 4600769001

  Terasový olej [eco]

  Matný olej na terasy a záhradný nábytok odolný proti poveternostným vplyvom

  Ecolabel Logo eps
  Odtieň: bangkirai intenziv | 7690
  Odtieň: bangkirai intenziv | 7690
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Na báze rastlinných olejov
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mierny
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Vhodný pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
  • Pigmentové varianty: Drevo v interiéri a exteriéri. Bezfarebná varianta: Drevo v interiéri a chránenom exteriéri
  • Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách - (záhradný) nábytok a drevené terasy
  • Napr. teak, bangkirai, smrekovec, douglaska a accoya
  • Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo
  • Nevhodný na použitie pre tvrdé drevo massaranduba a Ipe: na tieto povrchy odporúčame TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
  • Na získanie ďalších informácií ohľadom neuvedených exotických drevín, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
  • Na WPC, bambusové a resysta podlahy odporúčame Ošetrujúci olej na WPC

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Overená zdravotná nezávadnosť pre včely
  • Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
  • Ekologickejšie a udržateľnejšie ako bežné výrobky vďaka použitiu spojív na prírodnej báze
  • Protišmykový povrch
  • Odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
  • Zvýšená ochrana pred UV žiarením vďaka intenzívnym farebným odtieňom
  • Klasifikovaný ako samovoľne nevznetlivý podľa skúšobného protokolu EPH*.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Aby ste predišli zbytočne dlhému schnutiu u drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok, je potrebné drevo pred prvou aplikáciou vystaviť na niekoľko týždňov poveternosti alebo ho vyčistiť pomocou prostriedku Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Nečistoty, mastnotu a staré nátery vytvárajúce jemný film bez zbytku očistite napr. pomocou Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zosivené drevo očistite pomocou čistiaceho prostriedku Odstraňovač sivosti dreva (Holz-Entgrauer).

    Riasy odstráňte pomocou prípravku na odstránenie rias a machov. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

    Aby nebolo nutné následne použiť ochranné prípravky na drevo, musí byť konštrukcia zostavená tak, aby odpudzovala vodu (tj. vyhnite sa vodorovným plochám, priečnym rezom, kapilárnym škáram, mokrým a vlhkým miestam, kontaktu so striekajúcou vodou, ostrým hranám). Predúprava impregnáciou dreva zlepšuje hydrofobizáciu.

    Drevo v exteriéri, ktoré je potrebné chrániť pred hnilobou a zamodraním, vopred ošetrite vhodným prostriedkom na ochranu dreva (*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášajte natieraním.

    Ak je to možné, nanášajte prvý náter zo všetkých strán (pri terasových doskách).

    Materiál nanášajte štetcom s plastovými štetinami alebo plochým štetcom (štetiny zo syntetických vlákien) v smere vlákien.

    Prebytočný materiál (hlavne v drážkach a ryhách) ihneď odstráňte, resp. opakovane vtierajte do podkladu.

    V prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Farebné odtiene sú prispôsobené pre jednotlivé druhy drevín, ale môžete ich bez problémov aplikovať aj na iné druhy dreva. Farebný odtieň sa bude v takom prípade odlišovať od odtieňa vo vzorkovníku.

    Farblos (bezfarebný) nechráni pred UV žiarením (zosivením) a preto je určený iba pre drevené dielce, ktoré nie sú vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov (drevo, ktoré je chránené pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom). Pokiaľ chcete využiť bezfarebný náter vo vonkajšom prostredí nechráneným pred poveternostnými vplyvmi, tak je nutný náter v niekoľkých vrstvách a pravidelná údržba.

    U drevín bohatých na extraktívne látky, akými sú napr. dub, červený céder, afzélia, redwood atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu látok rozpustných vo vode z dreva, a to môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

    Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

    Čelné a rezné plochy je potrebné následne ošetriť pred pôsobením vlhkosti dvomi nátermi produktu Ochranný náter priečnych rezov (extra).

    Vo vonkajšom prostredí pravidelne aplikujte ochranné nátery.

     

    Je potrebné poznamenať, že testy vykonané EPH nemohli zohľadniť všetky možné scenáre, ktoré by mohli nastať v praxi. Napríklad kontakt predmetov a materiálov kontaminovaných týmto výrobkom, ako sú handry alebo prach, s inými vysoko horľavými látkami, ako sú prachy obsahujúce dusičnan celulózy alebo niektoré rozpúšťadlá, by mohol viesť k podmienkam, ktoré vedú k vznieteniu.

    Nesmie sa používať na jednom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami, špinavý textil ( napr. handričky na vytieranie, pracovný odev, zberné nádoby prachu) skladujte v protipožiarnych nádobách a požiarne bezpečne (pod vodou) zlikvidujte.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

    Podľa druhu použitého dreva, napr. u duba, môže na základe špecifických látok dôjsť k predĺženiu času schnutia.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Štetec s plastovými štetinami, plochý štetec (štetiny zo syntetických vlákien), stroj na natieranie

     

    Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 60 ml / m² per layer applied
   • Cca 60 ml/m² na jeden náter

    U drsného a ryhovaného dreva počítajte s vyššou spotrebou.
    Spotrebované množstvo závisí od nasiakavej schopnosti podkladu.
    Presné množstvo určíte pomocou skúšobného náteru.
    Aplikovať max. 2 nátery v tenkej vrstve.
    Prebytočný materiál (hlavne v drážkach a ryhách) ihneď odstráňte, resp. zahlaďte.

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

     

    Povrchy dôkladne očistite, nepoužívajte vysokotlakové čističe alebo agresívne čistiace prostriedky.

    Dodržiavajte " Pokyny k údržbe záhradného nábytku".

    V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Terasové plochy v oblasti bazénov môžu vykazovať z dôvodu zvýšeného vystaveniu chlóru, čistiacim prostriedkom a a intenzívnej vlhkosti, zníženú priľnavosť a zvetranie náteru. Tu treba počítať s kratšími intervalmi ošetrovania a renovácie.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.