• 4600769003 Bangkirai-Öl ECO
  eco
  Product

  Č. výrobku 4600769001

  Terasový olej [eco]

  Vodou emulgovaný olej na báze obnoviteľných surovín na terasy a záhradný nábytok

  Odtieň: bangkirai | 7690
  Odtieň: bangkirai | 7690
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Na báze rastlinných olejov
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • Pigmentové varianty: Drevo v interiéri a exteriéri. Bezfarebná varianta: Drevo v interiéri & chránenom exteriéri
  • Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách - (záhradný) nábytok a drevené terasy
  • napr. teak, bangkirai, smrekovec, douglaska & accoya
  • Vhodný pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
  • Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo
  • Nevhodný na použitie pre tvrdé drevo massaranduba & Ipe: na tieto povrchy odporúčame TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
  • Na získanie ďalších informácií ohľadom neuvedených exotických drevín, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
  • Na WPC, bambusové a Resysta podlahy odporúčame Ošetrujúci olej na WPC

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 80 %
  • Overená zdravotná nezávadnosť pre včely
  • Veganský produkt na základe dostupných informácií.
  • Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
  • Protišmykový povrch
  • Odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Aby ste predišli zbytočne dlhému schnutiu u drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok, je potrebné drevo pred prvou aplikáciou vystaviť na niekoľko týždňov poveternosti alebo ho vyčistiť pomocou prostriedku Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Plochy ošetrené pomocou klasických Remmers Terasových olejov (Gartenholz-Ölen - Bangkirai-Öl (2632), Douglasien-Öl (2633), Lärchen-Öl (2634)- smrekovec, Teak-Öl (2635) a Universal-Öl (2636 )), môžete opracovať týmto výrobkom najskôr po 6 mesiacoch, aby ste predišli výraznému spomaleniu procesu schnutia (až do 1 týždňa). Prosím, tieto varianty výrobkov navzájom nemiešajte.

    Nečistoty, mastnotu a staré nátery vytvárajúce jemný film bez zbytku očistite napr. pomocou Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zosivené drevo očistite pomocou čistiaceho prostriedku Odstraňovač sivosti dreva (Holz-Entgrauer).

    Riasy odstráňte pomocou prípravku na odstránenie rias a machov. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

    Aby nebolo nutné následne použiť ochranné prípravky na drevo, musí byť konštrukcia zostavená tak, aby odpudzovala vodu (tj. vyhnite sa vodorovným plochám, priečnym rezom, kapilárnym škáram, mokrým a vlhkým miestam, kontaktu so striekajúcou vodou, ostrým hranám).

    Drevo v exteriéri, ktoré je potrebné chrániť pred hnilobou a zamodraním, vopred ošetrite vhodným prostriedkom na ochranu dreva (*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášajte natieraním.

    Ak je to možné, nanášajte prvý náter zo všetkých strán (pri terasových doskách).

    Materiál nanášajte pomocou akrylových štetcov alebo plochých štetcov v smere vlákien.

    Prebytočný materiál (hlavne v drážkach a ryhách) ihneď odstráňte, resp. opakovane vtierajte do podkladu.

    V prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Farebné odtiene sú prispôsobené pre jednotlivé druhy drevín, ale môžete ich bez problémov aplikovať aj na iné druhy dreva. Farebný odtieň sa bude v takom prípade odlišovať od odtieňa vo vzorkovníku.

    Farblos (bezfarebný) nechráni pred UV žiarením (zosivením) a preto je určený iba pre drevené dielce, ktoré nie sú vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov (drevo, ktoré je chránené pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom). Pokiaľ chcete využiť bezfarebný náter vo vonkajšom prostredí nechráneným pred poveternostnými vplyvmi, tak je nutný náter v niekoľkých vrstvách a pravidelná údržba.

    U drevín bohatých na extraktívne látky, akými sú napr. dub, červený céder, afzélia, redwood atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu látok rozpustných vo vode z dreva, a to môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

    Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

    Čelné a rezné plochy je potrebné následne ošetriť pred pôsobením vlhkosti dvomi nátermi produktu Ochranný náter priečnych rezov (extra).

    Vo vonkajšom prostredí pravidelne aplikujte ochranné nátery.

   • Schnutie

    Pretierateľný: po cca 4 hodinách

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

    Podľa druhu použitého dreva, napr. u duba, môže na základe špecifických látok dôjsť k predĺženiu času schnutia.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Akrylový štetec, plochý štetec

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 60 ml / m² per layer applied
   • Cca 60 ml/m² na jeden náter

    U drsného a ryhovaného dreva počítajte s vyššou spotrebou.
    Spotrebované množstvo závisí od nasiakavej schopnosti podkladu.
    Presné množstvo určíte pomocou skúšobného náteru.
    Aplikovať max. 2 nátery v tenkej vrstve.
    Prebytočný materiál (hlavne v drážkach a ryhách) ihneď odstráňte, resp. zahlaďte.

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

     

    Povrchy dôkladne očistite, nepoužívajte vysokotlakové čističe alebo agresívne čistiace prostriedky.

    Dodržiavajte " Pokyny k údržbe záhradného nábytku".

    V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Terasové plochy v oblasti bazénov môžu vykazovať z dôvodu zvýšeného vystaveniu chlóru, čistiacim prostriedkom a a intenzívnej vlhkosti, zníženú priľnavosť a zvetranie náteru. Tu treba počítať s kratšími intervalmi ošetrovania a renovácie.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.