Divízia ochrany dreva

Obchodný riaditeľ

Obchodno-technickí poradcovia

Oblasť západné Slovensko

Mgr. Kristian Czanik

Tel.: +421 917 198 653

E-mail: czanik@remmers.sk

Oblasť východné Slovensko

Martin Barbuščák

Tel.: +421 917 198 651

E-mail: barbuscak@remmers.sk

Technická podpora