Č. výrobku 4600230703

  Vosková lazúra

  Vosková lazúra na báze prírodnej živice a ľanového oleja

  Odtieň: čerešňa | 2307
  Odtieň: čerešňa | 2307
  Vyberte farbu

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylátová disperzia
  Hustota Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mierny
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for stairs
  • for wood floors
  • for furniture
  • Drevo v interiéri
  • Obklady stien a stropov
  • Miestnosti so zvýšenou vlhkosťou (kuchyňa a kúpeľňa)
  • Nábytok a interiérové dvere
  • Schodiská a parkety, ako tónovacia základná farba

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Na vodnej báze
  • Na báze obnoviteľných surovín (ľanový olej & prírodná živica)
  • Dobré spracovateľské vlastnosti
  • Výdatný
  • Veľmi odbrá odolonosť voči vode (perlový efekt)
  • Odolný proti chemikáliám:DIN 68861, 1C
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

    Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

    Mastné drevá a drevá obsahujúce živicu umyte pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

    Predbrus s P150 – 180.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush/By roller/Flow cup gun
   • Pred použítím dobre premiešajte.

    Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.

    Nádobková pištoľ: tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašovania: 1,5 - 2,5 bar.

    Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.

    Vyhnite sa prebrúseniu.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Nanášajte v tenkej vrstve.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    U tmavých povrchov je potrebné urobiť veľmi dôkladný základný náter na dosiahnutie rovnomerného zafarbenia.

    Po nanesení farebného základu na schodište a parkety musíte povrch ešte ošetriť pomocou výrobkov Podlahového laku PREMIUM (Treppen- & Parkettlack) alebo Tvrdého voskového oleja/Tvrdého voskového oleja [eco].

    Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046).
    Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Sušenie závisí od druhu dreviny a nasiakavosti podkladu.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii.
    Pre základný náter: rozrieďte pomocou cca 25 % vody

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush/By roller/Flow cup gun
   • Akrylový štetec, plochý štetec, mohérový valček, striekacie zariadenie, kefa na podlahu

    Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 50 ml - 100 ml / m² per layer applied
   • Cca 50-100 ml/m² na jeden náter

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.